Acte normative cu aplicabilitate internă

 

Acte normative cu aplicabilitate națională

 

Acte Europene

 
I. Carta USARB
II. Codul de etică universitară
III. Strategia USARB 2013-2018
 1. Planul de Dezvoltare Strategică a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo din Bălţi pentru perioada 2013-2018

IV. Organe de conducere ale USARB
 1. Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului USARB

 2. Regulamentul privind Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi

V. Politica de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal în sistemele
 1. Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale

 2. Regulament privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a candidaților la concursul de admitere la studii superioare

 3. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a cititorilor din Biblioteca Științifică

 4. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a diplomelor de studii

 5. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a locatarilor căminelor

 6. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență a studenților

 7. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă

 8. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență medicală

VI. Facultăți și catedre USARB
 1. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Litere

 2. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de slavistică

 3. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de limba română și filologie romanică

 4. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de literatură română și universală

 5. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de filologie engleză și germană

 6. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe reale, economice și ale mediului

 7. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de științe economice

 8. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de științe ale naturii și agroecologie

 9. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de educație fizică

 10. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de drept privat

 11. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de drept public

 12. Regulament de organizare și funcționare a Catedrei de științe socioumane și asistență socială

VII. Managementul și asigurarea calității
 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului calităţii

 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de management al calităţii

 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

VIII. Relații internaționale
 1. Regulamentul de organizare si funcționare a Departamentului Relații Internaționale

 2. Regulament cu privire la mobilitatea academică în Universitatea de Stat Alecu Russo" din Bălți

IX. Tehnologii informaționale
 1. Regulamentul de organizare si funcționare a Departamentului de Tehnologii Informaționale 
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a site-ului web al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 

X. Studii universitare
Acte normative generale
 1. Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii superioare
 2. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea învațământului superior la distanță

 3. Regulament cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor, pentru studenții ciclului I, studii superioare de licență, ciclului II, studii superioare de master și ciclului III, studii de doctorat în Universitatea de Stat Alecu Russo" din Bălți

 4. Regulament de organizare și funcționare a căminelor studențești

Ciclul I, Licență
 1. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de licență

 2. Recomandări de realizare a tezei de licență și de master

 3. Regulamentul cu privire la evaluarea rezultatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 4. Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de masterat)

 5. Regulamentulul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Ciclul II, Master
 1. Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la studii superioare de master

 2. Recomandări de realizare a tezei de licență și de master

 3. Regulamentul cu privire la evaluarea rezultatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 4. Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (ciclul I, studii superioare de licenţă, ciclul II, studii superioare de masterat)

 5. Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare de master

Formare continuă
 1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea biroului de formare profesională continuă în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 2. Regulament de organizare și funcționare a centrului de ghidare în carieră și relații cu piața muncii din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 3. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea centrului de instruire complementară din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

XI. Ocupare post

 1. Regulament cu privire la ocuparea posturilor didactice în USARB

 2. Regulament cu privire la modul de ocupare a postului de decan al facultăţii în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 3. Regulament cu privire la modul de ocupare a postului de şef de catedră în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

XII. Contract colectiv de muncă pentru anii 2016-2020

 1. Contract colectiv de muncă