Rector  conf. univ., dr. NATALIA GAȘIȚOI

Tel: (231) 52-340

Fax: (231) 52-439

 rector@usarb.md 

 gasitoi.natalia@usarb.md

Informații personale CV

 

Prim - prorector pentru activitatea didactica  – conf. univ., dr. LIDIA PĂDUREAC 

 

Tel: (231) 52-344

  lidiapadureac@gmail.com

Informații personale CV-ro / CV-en

Prorector pentru activitatea științifică – conf. univ., dr. IGOR COJOCARU

 

Tel: (231) 52-342

 cojocaru.igor@usarb.md 

Informații personale CV-ro / CV-en


Prorector pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continuă – conf. univ., dr. GHEORGHE NEAGU

 

Tel: (231) 52-396

 neagu.gheorghe@gmail.com

Informații personale CV-ro CV-en


Prorector pentru relații internaționale  conf. univ., dr. NELLI AMARFII-RAILEAN

 

Tel: (231) 52-343

 amarfii.nelli@usarb.md

Informații personale CV-ro / CV-en

 

Prorector pentru activitatea administrativ-gospodărească – dl Anatolie Ceban

 

Tel: (231) 52-363

 

Informații personale aici