Program

luni-vineri

900-1700

Pauză de masă

1300- 1400

sîmbătă

900-1400

Informaţii suplimentare:

tel:  0(231) 52-400,  0(231) 52-347

e-mail:  admiterea.usarb@gmail.com

fax:  +373 231 52 342

 

 


Ciclul I, Licentă

Informații utile pentru candidați

Oferta educațională pentru anul  secția studii cu frecvență 

Oferta educațională pentru anul  secția studii cu frecvență  redusă

Regulamentul admiterii la Ciclul I - studii superioare de licență

Calendarul admiterii la studii superioare de licenţă, ciclul I 

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2017, ciclul I   

Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare 

Categoriile de candidați ce admit anumite facilități la concursul de Admitere

Fișa de înscriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de Bacalaureat 

Fișa de însriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de studii medii de specialitate/ superioare 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2017-2018, Ciclul I, studii superioare de licență

Nomenclatorul taxelor lunare de cazare în căminele USARB pentru anul universitar 2017-2018

Информация для кандидатов

Необходимые документы для Приёмной комиссии 2017, лиценциат, цикл I 

Категории кандидатов, допускаемых на зачисление с квотой 15% по количеству бюджетных мест 

Методология организации и развёртывания Конкурса зачисления на высшее образование лиценциата, цикл I