Ciclul I, Licentă

Oferta educațională la  secția studii cu frecvență 

Oferta educațională la  secția studii cu frecvență  redusă

Regulamentul admiterii la Ciclul I - studii superioare de licență

Calendarul admiterii la studii superioare de licenţă, ciclul I 

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2018, ciclul I   

Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare 

Categoriile de candidați ce admit anumite facilități la concursul de Admitere

Fișa de înscriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de Bacalaureat 

Fișa de însriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegii, instituții de învățămând tehnic postsecundar/și postsecundar terțiar)/ superioare 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2017-2018, Ciclul I, studii superioare de licență

Nomenclatorul taxelor lunare de cazare în căminele USARB pentru anul universitar 2017-2018