Licență

Informaţii utile pentru candidați


Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2017, studii superioare de licență, 

ciclul I    

Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere-2017  la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de Admitere-2017 la studii superioare de licență, ciclul I

Fișa de înscriere la concursul de Admitere-2017, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de Bacalaureat 

Fișa de însriere la concursul de Admitere-2017, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de studii medii de specialitate/ superioare 


Информация для абитуриентов

Необходимые документы для Приёмной комиссии 2017, лиценциат, цикл I 

Категории кандидатов, допускаемых на зачисление с квотой 15% по количеству бюджетных мест 

Методология организации и развёртывания Конкурса зачисления на высшее образование лиценциата, цикл I