Master

Informații utile pentru candidați

 Planul de înmatriculare la studii superioare de master, Ciclul II

Acte necesare pentru înscrierea la c0ncursul de Admitere-2016, studii superioare de masterat, ciclul II 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la  studii superioare de masterat, ciclul II

  Nomenculatorul taxelor de studii  pentru anul universitar 2016-2017, Ciclul II, studii superioare de master

Fișa de înscriere la concursul de Admitere-2016, studii superioare de masterat, ciclul II