Structuri de cercetare

Centrul de cercetări umanistice

dr., conf. univ.

Facultatea de Litere Laboratorul intercatedral de studii filologice „Eugeniu Coşeriu”
Laboratorul intercatedral de studii culturale
*******************************

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte

Laboratorul științific Psihopedagogia şi Filosofia Artei
Laboratorul științific de cercetare Tehnologii Educaţionale Inovaţionale
*******************************
Facultatea de Drept și Științe Sociale Laboratorul de cercetări în domeniul dreptului comparat
Laboratorul de studii europene, sociologie aplicativă şi politici regionale
***************************************************************************************

Centrul de cercetări în ştiinţe exacte şi economice

Eugeniu PLOHOTNIUC, dr., conf. univ.

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Laboratorul științific Micro și nanotehnologii
Laboratorul științific de Chimie fizică şi ecologică
Laboratorul științific Radiofizică şi electronică
Laboratorul științific Electronică cuantică şi tehnologii laser
Laboratorul științific Fizica metalelor
Laboratorul științific Fizica solidelor
Laboratorul de cercetări ştiinţifico-metodice în economie
**************************************************************************************

Centrul de cercetări în ştiinţele naturii

Boris BOINCEAN, dr. hab,. prof. cerc.

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului Catedra de ştiinţe ale naturii şi agroecologie
**************************************************************************************

Centrul inovaţional interinstituţional Nanotehnologii de rezonanţă (fondat în colaborare cu Universitatea Tehnică din Moldova)