MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice

Aprobat prin

Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/13.6 din 16 februarie 2017; 
Hotărârea Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-1/5.1 din 02 februarie 2017

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice