Comitetul sindical al lectorilor și colaboratorilor

Universitatea de Stat “A.Russo” m.Bălţi

 

Organizaţia sindicală a lectorilor şi colaboratorilor

Universităţii de Stat “A.Russo” m.Bălţi

 

 

 

                     Preşedintele Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor –                 Alexandru Morari, lector superior universitar.

                            Adresa: m.Bălţi, str. Puşkin 38, Universitatea de Stat „A.Russo” biroul 346, blocul Nr.III

Telefon/fax: 0231 52316


E X T R A S

din Hotărârea Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor Universităţii de Stat „Alecu Russo”

(proces - verbal Nr. 1 din 22 ianuarie 2014)

S – a discutat:

Cu privire la acordarea în anul 2014 a ajutoarelor materiale băneşti  lectorilor şi colaboratorilor, membri ai sindicatului  universitar.

S –a hotărît:

Să fie acordate ajutoare materiale băneşti membrilor sindicatului universitar în următoarele cazuri:

- situaţie materială precară (o dată la 2 ani) – 100 lei;

- intervenţie chirurgicală – 300 lei;

- naştere a unui copil – 200 lei;

- celebrarea căsătoriei – 300 lei;

- omagiere a zilelor de naştere (40, 50, 60, 70,  80 ani) – 200 lei;

- sărbătorire a  50 ani de căsătorie – 300 lei;

- pensionare urmată de  abandonarea serviciului – 200 lei;

- procurare a unui bilet de tratament – 500 lei (odată la 3 ani);

- deces al unui părinte – 200 lei;

- deces al soţului, soţiei sau al unui copil – 400 lei;

- deces al membrului de sindicat – 600 lei.

- susţinere a tezei de doctor în ştiinţă – 700 lei;

- susţinere a tezei de doctor habilitat – 1000 lei;

- înscriere a copiilor în clasa I – 200 lei.

 

 

Preşedintele Comitetului Sindical                                               Alexandru Morari

 

 

Comitetul Sindical al lectorilor şi colaboratorilor

Universităţii de Stat „Alecu Russo”

HOTĂRÎRE

23 septembrie 2014

Cu privire la convocarea adunărilor, Conferinţei de dare de seamă şi alegeri a organelor sindicale

În baza Hotărîrii Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din 5 martie 2014 „Cu privire la convocarea adunărilor, conferinţelor de dare de seamă şi alegeri a organelor sindicale” şi în legătură cu expirarea mandatului organelor sindicale de toate nivcelurile în anul 2014.

Comitetul Sindical al lectorilor şi colaboratorilor Universităţii de Stat „Alecu Russo”

Hotărăşte:

 1. A desfăşura campania de dări de seamă şi alegeri a organbelor sindicale de toate nivelurile în conbformitate cu prevederile Statului Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei. În scopul organizării  a acţiunilor menţionate, a stabili următoarele termene:

1.1.          Organizatori de grupuri sindicale la catedre şi sectoare – pînă la 28 septembrie 2014.

1.2.          Birourile sindicale la facultăţi şi subdiviziuni – pînă la 12 octombrie 2014.

1.3.            Comitetul Sindical universitar  – pînă la 12 noiembrie 2014.

 1. A stabili norma de reprezentare a delegaţilor de la facultăţi  – 1 delegat de la 6 membri de sindicat, de la Sectorul gospodăresc – 1 delegat de la 10 membri de sindicat.
 2. În termen de pînă la 30 septembrie 2014 , preşedinţii birourilor sindicale vor prezenta data şi ora desfăşurării adunării de dare de seamă şi alegeri.
 3. În termen de 3 zile după desfăşurarea adunărilor sindicale la facultăţi, subdiviziuni, preşedinţii birourilor sindicale vor pezenta extrasele din procesele verbale a desfăşurării adunărilor şi lista cu formularele delegaţilor aleşi.
 4. A organiza Conferinţa de dare de seamă şi alegeri pe data de 12 noiembrie 2014.
 5. Controlul executării prezentei Hotărîri se pune pe seama preşedintelui Comitetului Sindical A.Morari.

 

Preşedintele Comitetului Sindical                          Alexandru Morari

 

INFORMAŢIE

despre distribuirea biletelor de tratament angajaţilor

a Universităţii de Stat „Alecu Russo” anul 2014

 

 

 1. Matveev Veaceslav Timofei, lector superior, Facultatea de Drept şi Şt.Sociale – sanatoriul „Codru” din or.  Călăraş
 2. Ştepa Nina, persoană de serviciu, blocul I – sanatoriul „Struguraşi” din or. Dubăsari
 3. Stadnic Stanislav, dr. conferenţiar, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului  –  sanatoriul „Bucuria-Sind” din or. Vadu lui Vodă
 4. Ştepa Constantin,  persoană de serviciu, blocul II – sanatoriul „Struguraşi” din or. Dubăsari
 5. Gajim Ion, decan, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte  –  sanatoriul „Codru” din or.  Călăraş
 6. Pocroavă Ştefan, inginer superior – sanatoriul „Nufărul Alb”, Cahul

 

 

 

INFORMAŢIE

despre distribuirea biletelor de odihnă pentru copiii angajaţilor

a Universităţii de Stat „Alecu Russo”

anul 2014

 

 1. Postolache Victoria , lector superior , Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ;
 2. Burcovschi Ion , lector, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului ;
 3. Elpujan Olga, Director al Colegiului „Ion Creangă”
 4. Covaliciuc Stela, bibliotecară;
 5. Garbuz Vasile, lector, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte  ;
 6. Negara Corina, lector, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului;
 7. Cabac Lina, lector, Facultatea de Litere.

 

Notă:  1.Tabăra de odihnă „Dumbrava Albă”, m.Bălţi

2. Toţi copiii angajaţilor au beneficiat de bilete gratis.