Componența Senatului

 

 

Lista completă a membrilor aleşi/din oficiu în Senatul Universităţii de Stat  „Alecu Russo” din Bălţi, după cum urmează:
 

1.      Ion Gagim, prof. univ., dr. hab., rector
2.      Natalia Gaşiţoi, conf. univ., dr., prim - prorector  pentru activitatea didactică
3.      Igor Cojocaru, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică
4.  .Gheorghe Neagu, conf. univ.,dr., prorector pentru studii cu frecvenţă continuă şi formare continuă
5.  Nelli Amarfii- Railean, conf., univ., dr., prorector  pentru relaţii internaţionale şi integrare europeană
6.     Ala Sainenco, conf.univ.,dr.,  decanul Facultăţii de Litere
7.     Pavel Topală, prof.univ., dr., hab. – decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
8.     Lora Ciobanu, conf. univ.,dr., – decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
9.     Vitalie Rusu, conf.univ.,dr. – decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
10.  Veaceslav Zeleneţchi, prorector pentru gospodărie
11.  Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere
12.  Nicolae Leahu, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere
13.  Viorica Popa, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere
14.  Elena Sirota, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere
15.  Ana Pomelnicova, conf., univ., dr., Facultatea de Litere
16.  Eugeniu Plohotniuc, conf.univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
17.  Alexandru Balanici, conf. univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi   ale Mediului
18.  Stanislav Stadnic, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului
19.  Vitalie Beşliu, conf.univ.,dr.,  Facultatea de Ştiinţe reale, Economice şi ale Mediului
20.  Carolina Tcaci,conf. Univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
21.  Tatiana Şova, lect. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
22.  Silvia Briceag, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
23.  Margareta Tetelea, conf.univ., dr.,  Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
24.  Larisa Zorilo, conf.univ., dr., Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
25.  Lilia Graneţkaia, conf.univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
26.  Ina Odinokaia, conf. univ.,dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
27.  Lidia Pădureac, conf. univ.,dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
28.  Valentina Priţcan, conf.univ.,dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
29.  Ion Dănoi, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
30.  Mariana Spatari, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
31.  Anatol Moraru,  preşedintele Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB
32.  Elena Harconiţă, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare 
33.  Rodica Cincilei, laborant superior, Facultatea de Litere
34.  Ina Bînzari, metodist, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
35.  Corina Iavorschi, doctorandă
36.  Valeria Petreanu, doctorandă
37.  Natalia Istrati, studentă, Facultatea de Litere
38.  Irina Andoni, masterandă, Facultatea de Litere
39.  Gheorghe Dogotari,  student, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
40.  Ina Boian, masterandă,  Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte
41.  Eugen Grădinaru,  student, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale
42.  Laurenţia Griţcu, studentă, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale
43.  Iuliana Răcilă, studentă,  Facultatea Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului
44.  Natalia Rusu, masterandă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului
45. Irina Dodiţă, studentă, Facultatea Ştiinţe Reale, Economie şi ale Mediului,vicepreşedinte a Comitetului Sindical a studenţilor USARB