Componența Senatului

 1. Ion Gagim, prof. univ., dr. hab., rector
 2. Natalia Gaşiţoi, conf. univ., dr., prim - prorector  pentru activitatea didactică

 3. Igor Cojocaru, conf. univ., dr., prorector pentru activitatea ştiinţifică

 4. Gheorghe Neagu, conf. univ., dr., prorector pentru studii cu frecvenţă redusă şi formare continuă

 5. Nelli Amarfii-Railean, conf., univ., dr., prorector  pentru relaţii internaţionale şi integrare europeană

 6. Lilia Trinca, conf. univ., dr.  decanul Facultăţii de Litere

 7. Ina Ciobanu, conf. univ., dr. – decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 8. Lora Ciobanu, conf. univ., dr. – decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 9. Vitalie Rusu, conf. univ., dr. – decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale

 10. Veaceslav Zeleneţchi, prorector pentru gospodărie

 11. Gheorghe Popa, prof.univ., dr. hab., Facultatea de Litere

 12.  Nicolae Leahu, conf., univ.,  dr., Facultatea de Litere

 13. Lilia Răciula, conf., univ., dr., Facultatea de Litere

 14. Elena Sirota, conf., univ., dr., Facultatea de Litere

 15. Ana Pomelnicova, conf., univ., dr., Facultatea de Litere

 16. Eugeniu Plohotniuc, conf. univ.,dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 17. Alexandru Balanici, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi   ale Mediului

 18. Stanislav Stadnic, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale  Mediului

 19. Vitalie Beşliu, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe reale, Economice şi ale Mediului

 20. Carolina Tcaci, conf. Univ., dr., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 21. 21.Tatiana Şova, lect. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 22. Silvia Briceag, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 23. Margareta Tetelea, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 24.  Larisa Zorilo, conf. univ., dr., Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 25. Lilia Graneţkaia, conf. univ., dr., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 26. Ina Odinokaia, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 27.  Lidia Pădureac, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 28.  Valentina Priţcan, conf. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 29. Ion Dănoi, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 30. Mariana Spatari, lect. univ., dr., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 31. Anatol Moraru, preşedintele Comitetului Sindical al lectorilor şi colaboratorilor USARB

 32. Elena Harconiţă, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Universitare 

 33. Pavel Topală, prof. univ., dr., hab., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 34. Rodica Cincilei, laborant superior, Facultatea de Litere

 35. Ina Bînzari, metodist, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

 36. Corina Iavorschi, doctorandă, Facultatea de Litere

 37. Andrian Cemârtan, student, Facultatea de Litere

 38. Tatiana Curchi, masterandă, Facultatea de Litere

 39. Boian Ina, masterandă, Facultatea de Litere de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 40. Gheorghe Dogotari,  student, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

 41. Ana Cuculescu,  studentă, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale

 42. Valeria Pădureac, studentă, Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale

 43.  Iuliana Răcilă, studentă,  Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

 44. Natalia Rusu, masterandă, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului studentă la Facultatea Litere

 45. Victor Grigor, student, Facultatea Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului