Program

luni-vineri

800- 1700

 sâmbătă - duminică

800- 1400

 Informaţii suplimentare:

tel:  0(231) 52-400,                          0(231) 52-404,                        0(231) 52-347

e-mail:  admiterea.usarb@gmail.com

fax:  +373 231 52 439

 

 


Calendarul admiterii

la studii superioare de licență, Ciclul I 

(studii cu frecvență/ studii cu frecvență redusă)

  • 16 iulie-20 iulie 2018: depunerea cererilor de participare la Concursul de admitere;

  • 21 iulie 2018 (ora 17.00-20.00): anunțarea rezultatelor intermediare;

  • 21 iulie -24 iulie 2018: depunerea documentelor în original la Universitate;

  • 25 iulie 2018: anunțarea rezultatelor finale

Din 25 iulie 2018, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți, va continua Concursul repetat de admitere la Ciclul I - studii superioare de licență, pentru anul universitar 2018-2019, la locurile neacoperite, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență/frecvență redusă).

Calendarul admiterii

la studii superioare de master, Ciclul II       

  • 16 iulie-25 iulie 2018: depunerea cererilor de participare la Concursul de admitere;

  • 26 iulie 2018 (ora 17.00-20.00): anunțarea rezultatelor intermediare;

  • 27 iulie -29 iulie 2018: depunerea documentelor în original la Universitate;

  • 31 iulie 2018: anunțarea rezultatelor finale

Din 31 iulie 2018, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți, va continua Concursul repetat de admitere la  Ciclul II- studii superioare de master.