07.12.2017 09:24 Category: Evenimente


Cei mai buni sportivi ai anului 2017 

1.Igor Paic, gr. DR 41z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, participant la  Cupa Europei (kikcboxing), locul I –  la Campionatul R. Moldova;

2.Ghenadie Gîtlan, gr. DR 12 r, Facultatea de Drept şi St.Sociale, locul I –  la Campionatul R. Moldova (kikcboxing);

3.Aurel Steţenco, absolvent al Facultăţii de Litere,  locul I –  la Campionatul Republicii Moldova la lupta „Voievod”;

4.Dumitru Machidon, absolvent al Facultăţii de Litere, locul I –  la Campionatul Republicii Moldova la lupta „Voievod”;

5.Irina Aliona Ceban, gr. AS. 31z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, locul I –  la Campionatul Republicii Moldova la  lupta „Voievod”;

6.Dumitru Tamazlîcaru, gr. MI 21r, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,  locul II – la Campionatul R. Moldova (kikcboxing);

7.Nicolai Piruţchi, gr. DR 22z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale,  locul II –  la Campionatul R. Moldova (kikcboxing);

8.Ion Ungureanu, gr. DR 31z, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, locul II – la Cupa Republicii Moldova la kickboxing;

9.Stanislav Ştîrba, gr. ES 43z, Facultatea de Litere, locul II– la Cupa Republicii Moldova la kickboxing;

10. Iulian Fosa, gr. TR 21z, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, locul II – la Cupa Republicii Moldova la kickboxing;

11.Ecaterina Arvinte, gr. PP 31z, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte,   participantă la Cupa Republicii Moldova la volei;