30.10.2017 22:13 Category: Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii


Centrul de Ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii  se implică activ în organizarea activităţilor ce ţin de consolidarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor USARB

În data de 25 octombrie 2017, AO Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ,,CERTITUDINE” a organizat, în cadrul Proiectului ,,Inspirăm, Abilităm, Implicăm Tinerii în Dezvoltarea Comunității”, finanțat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Programul FHI 360 ,,Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), Festivalul Antreprenoriatului social ,,SOCIAL ENTREPRENEURSHIP FEST”.

Evenimentul s-a desfășurat în scuarul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi,  începând cu ora 11.30, și a presupus implicarea asociațiilor obștești, centrelor de tineret, grupurilor de initiativă, precum: Țara Verde; AO ,,Moldova AID”; AO ,,Tinerii pentru Dreptul la Viață”; AO ,,Concordia”; Asociația Femeilor de Afaceri din Bălţi; Crucea Roşie filiala Bălţi şi altele. Per ansamblu,  la Festivalul Antreprenoriatului social și-au dat întâlnire 15 organizații neguvernamentele din Regiunea de Dezvoltare Nord, precum și din Chișinău.

De remarcat faptul că în  procesul de organizare a acestei activităţi s-au implicat activ atât structurile Universităţii şi anume Centrul de Ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii, Secţia pentru educaţie, cultură şi viaţa studenţiască, cât şi studenţii care au participat în calitate de voluntari la acţiunile realizate de   AO ,, Certitudine”.

Scopul evenimentului a fost promovarea modelului de Antreprenoriat social ca opțiune pentru consolidarea capacităților financiare ale asociațiilor obștești din regiune.

În cadrul evenimentului, participanții au avut posibilitatea să interacționeze  cu publicul larg, să studieze mutual experiența de antreprenoriat social, să promoveze şi/sau să își vândă nemijlocit produsele/serviciile. De asemenea, a fost organizat un Atelier de instruire pe tema Crowd-funding, promovat de dna Elena Zgardan,  Director Platforma Guvern 24 și un Atelier de reciclare a materialelor,   desfăşurat de repreezentanţii AO Țara Verde.

Participanții la eveniment au avut şi  posibilitatea să se familiarizeze cu modele funcționale de antreprenoriat social în plan internațional, graţie experţilor ,,Cortului Inspirației”.

În cadrul acestui eveniment, studenţii au avut posibilitate de a interancţiona cu publicul, de a-şi demonstra competenţele organizatorice, consolidându-şi abilităţile de leadership.

Evenimentul a reprezentat o experiență inedită în domeniul promovării antreprenoriatului social din Republica Moldova, iar organizatorii își doresc ca acesta să devină tradiție, cu ediții anuale.

Activismul de care dau dovadă studenţii de la USARB este înalt apreciat de către liderii sectorului asociativ.  Evidenţiind această caracteristică a tineretului studios, dl. Eugeniu Graur, Președintelui AO „Certitudine”, a specificat că „studenții de la Universitatea bălțeană sunt cei pe care dorim să-i vedem implicați şi în alte diverse proiect ”.