11.05.2017 17:59 Category: Evenimente


Colocviul Ştiinţific Studenţesc „Interuniversitaria” s-a desfășurat la USARB 

Ediția a XIII-a a Colocviului Ştiinţific Studenţesc „Interuniversitaria” s-a desfășurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), în data de 11 mai, la care au participat 91 de studenți, inclusiv șase de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și trei de la Extensiunea Bălți a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (România). 

În deschiderea Colocviului „Interuniversitaria”, rectorul USARB, dr. hab., Ion Gagim a menționat că Universitatea întotdeauna a încurajat implicarea studenților în activități de cercetare. Rectorul a îndemnat studenții să persevereze și să nu să se descurajeze în fața dificultăților. 

„De obicei, după un succes vin patru-cinci insuccese. Drumul este anevoios, dar merită tot efortul, deoarece pentru cei răbdători și silitori se deschid perspective, noi orizonturi”, a spus rectorul Ion Gagim, amintindu-și că în anii de studenție a participat și el la Zilele Științei Studențești la Universitatea din Bălți – o acțiune geamănă a actualului Colocviu Ştiinţific Studenţesc „Interuniversitaria”. 

În alocuțiunea sa, dr. hab., prof. univ. Pavel Topală, președintele Consiliului Științific al USARB, a îndemnat studenții să se implice în activități științifice și de cercetare, pentru ca acestea, fiind dezvoltate, să fie folosite ulterior în beneficiul societății. 

„Noi nu suntem ceea ce ne credem, noi suntem ceea ce facem. Rezultatele noastre sunt importante”, a spus Pavel Topală. 

În alocuțiunea de deschidere a Colocviului, președintele Senatului Studenților al USARB, Victor Grigor, a spus, între altele, că știința este calea ce duce spre dezvoltare, iar studenții sunt acei care pot face țara mai frumoasă și prosperă. 

Comunicările participanților la Colocviul „Interuniversitaria” au fost prezentate în trei secțiuni: științe exacte; științe filologice; științe sociale, precum și în opt ateliere în cadrul secțiunilor. USARB urmează să editeze o culegere în care vor fi publicate comunicările participanților la Colocviul Ştiinţific Studenţesc „Interuniversitaria”. 

Mai multe fotografii de la deschiderea Colocviului – pe pagina de Facebook a USARB