09.05.2017 13:09 Category: Evenimente

Conferință științifică pe tema foametei din RSS Moldovenească (1946-1947)

 

La 5 mai a.c., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în parteneriat cu Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a organizat Conferinţă ştiinţifică „Foametea în RSS Moldovenească (1946-1947): istoria și memoria tragediei în cercetările actuale”.

Evenimentul a demarat prin mesaje de salut din partea rectorului USARB, prof. univ., dr. hab. Ion GAGIM, a directorului Institutului de Istorie al AŞM, conf. univ., dr. hab. Gheorghe E. Cojocaru, a prorectorului pentru activitatea ştiinţifică USARB, conf. univ., dr. Igor Cojocaru, a directorului Muzeului de Istorie şi Etnografie din mun. Bălţi, Ludmila Dobrogeanu. 

Participanții la conferință – cercetători, profesori, muzeografi, studenți – au discutat despre cauzele, atrocitățile și consecințele foametei provocate de regimul totalitar-comunist în RSS Moldovenească, foamete care a răpit viaţa a circa 200 000 de persoane şi a rămas în memoria supravieţuitorilor ca una dintre cele mai mari tragedii ale epocii. Discuțiile, din cadrul conferinței, s-au axat pe tematica comunicărilor prezentate de:

Prof. univ., dr. hab. Ion ŞIŞCANU, Institutul de Istorie al AȘM, Foametea din 1946-1947 în URSS;

Conf. univ., dr. Anatol ȚĂRANU, Institutul de Istorie al AȘM, Abordări istoriografice recente în problema foametei postbelice în Moldova sovietică;

Conf. univ., dr. hab. Gheorghe E. COJOCARU, Institutul de Istorie al AȘM, Anii postbelici de foamete în România: comentarii pe marginea unor documente inedite;

Conf. univ., dr. Lidia PĂDUREAC, USARB, Memoria foametei din RSS Moldovenească: realizări, probleme și perspective de cercetare;

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, USM, Omuciderea conştientă prin înfometare (din memoriile lui Efim Salin);

Prof. univ., dr. hab. Efim MOHOREA, USARB, Caracteristicile esențiale ale sistemelor totalitare. Aspecte filosofice;

Conf. univ., dr. Ludmila D. COJOCARU, USM, Memoria victimelor foametei în RSS Moldovenească: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural. Cazul comunei Mingir, r-nul Hâncești;

Conf. univ., dr. Ala SAINENCO, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”,  Despre foamete, în textele deportaților;

Conf. cerc., dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ; cerc. științific Valentina CHIRTOAGĂ, Institutul de Istorie al AȘM, Foametea organizată din județul Bălți (1946-1947). Cazul satului Cetîreni; 

Conf. univ., dr. Maria ABRAMCIUC, USARB, Proiecții ale foametei din 1946-1947 în romanul „Fântâni fără ciutură” de Dina Ciocan; 

Conf. cerc., dr. Nicolae FUȘTEI, Institutul de Istorie al AȘM, Cazuri de antropofagie în RSSM sub aspectul degradării morale a omului în timpul foametei din 1946-1947;

Lect. univ., drd. Anatol MORARU, USARB, Tema foametei în proza lui Ion Druţă;

Cerc. șt. Lilia CRUDU, Institutul de Istorie al AȘM, Viața cotidiană a nomenclaturii sovietice în documentele de arhivă din perioada anilor 1946-1947;

Conf. univ., dr. Teo-Teodor MARŞALCOVSCHI, USARB, Foametea din 1946-1947 trecută prin vizorul copilăriei;

Profesor de istorie, grad did. sup. Vasile DOBROGEANU, Strategii de învăţare a istoriei locale: studii de caz despre foametea din RSS Moldovenească;

Drd. Violina DĂNILĂ, USARB, Dimensiunea tragică a foametei din Basarabia: mărturii ale victimelor din comuna Gălăşeni.

 

În vederea recunoașterii, cinstirii și a reabilitării morale a victimelor foametei din RSS Moldovenească (1946-1947), participanţii la conferinţă au recomandat: 

  •  susţinerea iniţiativei legislative propuse în cadrul Programului de stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” privind crearea cadrului legal pentru comemorarea și recunoașterea statutului victimelor regimului totalitar-comunist pentru persoanele care au suferit foametea organizată; 
  • adresarea unei scrisori deschise Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove şi Mitropoliei Basarabiei cu propunerea de a oficia, anual, servicii divine în vederea comemorăriivictimelor foametei din 1946-1947.

Fotografii de la eveniment pe pagina de Facebook a USARB.