10.05.2017 16:26 Category: Avize

Olimpiada universitară

„TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE 2017”,

Ediția a VIII-a

 

La 23 mai 2017, în sala de calculatoare 545, îşi va desfăşura lucrările Olimpiada universitară „TIC 2017”, Ediția a VIII-a.

La Olimpiadă pot participa studenții anilor de studii I şi II de la toate specialităţile neinformatice ale tuturor facultăților, care au nota la evaluare finală, la disciplina „Tehnologii informaţionale” egală sau mai mare decât 8.00.

Termenul limită de înscriere a participanţilor este 19 mai 2017. Înscrierea are loc în fiecare zi în sala de calculatoare 545 sau 543 a Catedrei de matematică și informatică.

Deschiderea Olimpiadei va avea loc la 23 mai 2017, ora 14.40, sala 545.

 

 

Catedra de matematică și informatică

 

Comitetul organizatoric:

Preşedinte: Plohotniuc Eugen, dr., conf. univ.

 

Membrii:

Popov Lidia, drd, lect. sup. univ.

Evdochimov Radames, lect. sup. univ.

Cozniuc Octavian, lect. sup. univ.

Țîcău Vitalie, lect. sup. univ.