17.10.2017 23:05 Category: Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii

S-a dat start cursurilor de instruire ,, Dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru inițierea afaceri”

Marți, 3 octombrie, în incinta Hotelului Basarabia din oraşul Bălţi, a fost dat startul cursului  Dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru inițierea afacerii . Programul de instruire este organizat în cadrul Proiectului „Activitatea de instruire în domeniul antreprenoriatului și angajării în câmpul muncii” (MEEETA IV), implementat de Centrul Pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, în parteneriat cu Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein(LED).

La curs participă absolvenți ai Instituţilor de Învăţământ  Profesional-Tehnic din regiunea de Nord și Centru a țării. Printre participanţii sunt şi studenţii Universităţii de Stat ,, Alecu Russo” din Bălţi, atât de la licenţă, cât şi de la master.Programul de instruire se axează pe 5 module și cuprinde activități de învățare și exerciții practice, care au ca scop elaborarea planurilor de afacere de către fiecare participant.
Sesiunile primei zile de instruire au ajutat tinerii să identifice ideea de afacere, accentul fiind pus pe punctele forte și slabe ale ideii, oportunitățile de care pot beneficia, precum și riscurile care pot apărea la etapa de implemetare.

În cea de-a doua zi, astăzi, beneficiarii au discutat despre importanța planificării, pașii care trebuie urmați pentru o planificare strategică, au luat cunoștință cu structura unui plan de afacere.

În cea de a treia şi a patra zi tematica va fi marketingul şi anume: analiza pieţei şi a consumatatorilor, amplasarea afacerii şi identificarea concurenţilor.

La o altă întâlnire se va discuta despre dimensiunea legală a afacerii,  iar pe parcursul celorlalte zile rămase se va dezbate  planul financiar cu cu cele 5 tabele de bază: cheltuieli de lansare, prognoza cheltuielilor şi a veniturilor, pragul rentabilităţii, profitul, în ultima zi se va face o generalizare la cele învăţate .

La sfârşitul fiecărei zile, beneficiarii primesc teme pentru acasă. Sarcinile pentru acasă prevăd subpunctele cuprinse în planul de afacere, care anterior au fost  discutate şi analizate la sesiune, atfel ca în ultima zi aceştia vor avea un planul de afacere pe maculator, după care li se va acorda timp pentru redactarea propriu-zisă.

De menţionat faptul că  tinerii vor putea aplica la programul de granturi.

Cu alte informaţii şi noutăţi revenim la finalizarea instruirii.