15.05.2017 19:07 Category: Evenimente

     


 


       

           La 15 mai a.c. s-a desfășurat Atelirul destinat studenților Théâtre-Forum comme méthode de développement de la culture qualité,  în cadrul proiectului La promotion de la culture de la qualité des services éducationnels dans le contexte de l’internationalisation de l’Université d’État «Alecu Russo» de Bălți, BECO, AUF, Projets de soutien à la gouvernance universitaire (director de proiect: Lilia Răciula, conf. univ., dr.).

      Metoda Teatru-Forum este „un exerciţiu de creaţie interactiv dintre actori şi spectatori” care a fost experimentată în cadrul atelierului pentru a reprezenta tema relației Profesor-Student.  Pe lângă faptul că facilitează procesul de conștientizare a unor probleme ce ţin de etica comportamentală a viitoarelor cadre didactice, Teatru-Forum a oferit posibilitatea participanților de a reflecta, de a experimenta atitudini şi comportamente pentru a-și apăra valorile şi principiile, de a-și asuma responsabilități și de a propune soluții realiste pentru a le putea, ulterior, transfera în  practica profesională. Această metodă implică creierul și sufletul, reactivează experiența și reflexele personale, gîndirea divergentă, imaginația, voința, propriul bagaj de cunoștințe. În plus, metoda Teatrului - Forum  le-a oferit studențilot un cadru modern de predare-învățare, precum Evocare – Realizare a sensului – Reflecție – Extindere.

Autori de scenariu: Tatiana Coțofan, Facultatea de Litere

                                Eugen  Țurcan, Facultatea de Litere

Actori:

Ludmila Vrabii, Litere, Jurnalism

Victor Doroșenco, ȘEPA

Tatiana Coțofan,  Litere

Eugen  Țurcan, Litere

Eduard Drăgan, Litere

Iulia Oprea, Litere

Daria Deacenco, Litere

Olga Mușuc, Litere

Tatiana Cemortan, Litere

Cristina Gordilă, Litere

Elena Râciu, Litere

Maria Lungu, Litere

Victor Grigor, ȘEPA


Pentru mai multe detalii accesați aici.