12.10.2017 Lansarea cărţii Foametea în Moldova sovietică (1946-1947)

La 10 octombrie 2017 Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, Biblioteca Ştiinţifică USARB, Centrul de Informare...


12.10.2017 Conferinţa ştiinţifică CU PARTICIPARE internaţională Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare

15 decembrie 2017, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. Puşkin 38, bloc I, Sala polivalentă


11.10.2017 Program

Conferința științifico-practică cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică


11.10.2017 Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane

Programul activităţilor Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți pentru desfăşurarea Campaniei naţionale “Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”


11.10.2017 Un volum semnat de autori internaționali a fost lansat la Universitatea din Bălți

Lansarea volumului „Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education” („Metacogniția și strategii de învățare de succes în instituțiile de învățământul superior”) a avut loc, la 9 octombrie, la Universitatea...


11.10.2017 Volumul „Foametea în Moldova sovietică (1946-1947)” a fost lansată la USARB

Cartea-document „Foametea în Moldova sovietică (1946-1947)” a fost prezentată, la 10 octombrie a.c, în incinta Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.


10.10.2017 Atelier interactiv de artă și cultură la USARB

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) găzduiește, timp de două zile, un atelier de artă interactiv cu genericul „Russkie voshodî” („Răsăriturile rusești”) în cadrul căruia se desfășoară mai multe acțiuni comune...