Diseminare

 

Diseminarea activităților din cadrul proiectului 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability  (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS +  reprezintă un angajament continuu al consorțiului proiectului și al echpei USARB.

 Disiminarea activităților PBLMD de către USARB are loc prin intermediul:

  1. Publicațiilor pe pagina web USARB:
  1. Prezentării informațiilor despre PBLMD în ședințele Senatului și ale Consiliului de administrație USARB;

  2. Prezentării informațiilor despre PBLMD la ședințele Consiliului Facultății de Drept și Științe sociale;

  3. Prezentării informațiilor despre PBLMD la Zilele Europei și a prezentării proiectelor internaționale;

  4. Prezentării informațiilor despre PBLMD la ședințele catedrelor de profil;

  5. Conferințelor de presă vara 2017, proiectul PBLMD

  6. Publicațiilor Proiectului PBLMD

  7. Pliantelor