CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este acreditată în calitate de organizație din sfera științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activități de cercetare, inovare și transfer tehnologic la următoarele profiluri de cercetare:

  • Fizica și tehnologia mediilor materiale (aprecierea performanței- bine);

  • Tehnologia curriculumului educațional (aprecierea performanței - bine);

  • Fenomene lingvistice și literare în/din perspectivă diacronică și sincronică (aprecierea performanței - bine);

  • Filologia modernă în contextul dialogului culturilor (aprecierea performanței - bine);

  • Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a Republicii Moldova (aprecierea performanței - suficient);

  • Modele de dezvoltare durabilă în economie și management (aprecierea performanței - suficient).