22.01.2018 16:17 Categorie: Evenimente


Noi mobilități la Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm în cadrul proiectului PBLMD

În conformitate cu obiectivele proiectului Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus Plus, 6 universități din Moldova au demarat 6 programe de studii remodelate, începând cu 1 septembrie 2017.

Componenta specială de mobilitate din cadrul proiectului PBLMD a facilitat realizarea mobilității de către echipele instituționale de implementare a proiectului de la UTM, ASEM, USMF și USARB la Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia (KTH) - https://www.kth.se/ în perioada 15-19 ianuarie 2018.

            Mihaela Kruglițki, lector universitar la Catedra de Drept public, Facultatea de Drept şi ştiinţe sociale, membru a echipei PBLMD USARB, a beneficiat de stagiul nominalizat de mobilitate la KTH.

Obiectivele generale ale mobilității:

- dobândirea de cunoștințe și abilități referitor la modul în care funcționează PBL într-un mediu universitar deschis din UE;

- îmbunătățirea procesului de dezvoltare al programului de studii  ,,Administrație publică

obținerea de cunoștințe despre sistemul de formare la KTH a competențelor profesionale pentru programul de studii ,,Administrație publică

- colectarea de informații variate despre noi metode de predare;

- consolidarea competențelor de predare/învățare axate pe PBL și medii de învățare activă;

- dezvoltarea programului de studii  ,,Administrație publicăprin diversificarea metodologiilor de predare;

- stabilirea de relații profesionale de predare și cercetare cu personalul KTH.

Valoarea adăugată a mobilității (în contextul strategiilor moderne de organizare și de internaționalizare a instituțiilor implicate):

- aplicarea metodelor de învățare centrate pe student în activitatea de predare /învățare.

- îmbunătățirea calității învățării/predării/evaluării prin implementarea PBL la USARB.

- transferarea și implimentarea celor mai bune practici din PBL în formarea profesională la USARB.

- implementarea celor mai bune practici pentru dezvoltarea programului de studii  ,,Administrație publică” la USARB.

- îmbunătățirea sistemului de formare a competențelor profesionale pentru programul  de studii  ,,Administrație publică”, USARB.

Activități realizate în cadrul mobilității:

- explorarea procesului de implementare a metodei PBL la universitatea gazdă - KTH.

- asistarea la lecții practice și sesiuni de evaluare a studenților axate pe procesul de învățare a PBL, in special activitatea de tutore / facilitator.

- schimb de experiență cu personalul universitar în elaborarea ,,problemelor reale" / Studiu de caz pentru PBL.

- participarea la instruirile pedagogice și alte activități conexe bazate pe integrarea competențelor profesionale în programul de studii ,,Administrație publică”.

 Rezultate/impact:

- îmbunătățirea competențelor și abilităților profesionale.

- consolidarea abilităților de predare conform metodologiei PBL.

- îmbunătățirea metodelor de dezvoltare a curriculumului.

- diseminarea experienței PBL și a bunelor practici în mediul academic al USARB.

- aplicarea metodologiei PBL în sala de clasă.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: http://www.pblmd.aau.dk/

și pagina PBLMD USARB http://www.usarb.md/pblmd/

Mai multe detalii aici.