07.07.2017 11:37 Categorie: Avize

 

 

  

 

 

AVIZ       

         În perioada 17 iulie 2017 – 20 iulie 2017 la Universitatea „Alecu Russo” din Bălți va avea loc înmânarea diplomelor de studii superioare de licență și a diplomelor de studii superioare de master absolvenților anului 2017 (graficul înmânării diplomelor).

      Înregistrarea absolvenților se va efectua în baza prezentării de către titular a buletinului de identitate, tichetului eliberat de DMC și a tichetului eliberat de Serviciul Resurse Umane, începând cu ora indicată în grafic în aula 103, blocul administrativ, subsol.
      În cazul când absolventul nu are posibilitatea să se prezinte personal, diploma poate fi ridicată numai în baza procurii eliberate de către biroul notarial.