19.04.2017 18:03 Categorie: Avize

 

A avut loc ședința Senatului USARB


La 19 aprilie, a avut loc ședința ordinară a Senatului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), în cadrul căreia au fost audiate câteva rapoarte și aprobate o serie de noi regulamente și documente interne ale instituției.

În raportul prezentat senatorilor, întitulat „Activitatea managerială în primul an de mandat și situația USARB la zi”, rectorul USARB, prof.univ., dr. hab. Ion Gagim, a trecut în revistă principalele realizări ale USARB din martie 2016-martie 2017, perioada primului an de mandat al actualei conduceri. Ion Gagim a a descris situația la zi a instituției și a făcut publice principalele obiectivele pentru viitorul apropiat. Totodată, președintele Senatului s-a referit la interacțiunea dintre structurile Universității: Administrație-Senat-Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) a USARB, menționând că pledează pentru o mai bună cooperare între cele trei structuri universitare și a invitat la o comunicare eficientă, care ar fi în beneficiul Universității.

Acesta este al treilea raport privind activitatea instituției al rectorului USARB de la învestirea sa în funcție.

Într-o intervenție pe marginea raportului rectorului, dr. Nicolae Leahu, șeful Catedrei de literatură română şi universală, a menționat că, până la finele lunii septembrie a.c., ar fi necesar ca CDSI să propună Senatului spre aprobare o nouă Strategie de dezvoltare a USARB, deoarece se apropie anul 2018, iar actuala strategie vizează perioada 2013-2018.

Prorectorul pentru relații internaționale, conf. univ., dr. Nelli Amarfii-Railean a prezentat un raport în care s-a referit la impactul mobilității academice asupra procesului de studii. Între altele, s-a menționat că, în anul academic 2016-2017, USARB are în acțiune zece acorduri de mobilitate cu universități din UE, cu cinci mai multe față de anul precedent. În anul academic 2016-2017, USARB a avut opt mobilități la ciclul I, patru – la ciclul II și una la ciclul III. 12 cadre didactice de la USARB au fost în mobilitate la universități din Spania, România și Norvegia. În semestrul de primăvară, dinspre Universități din UE spre USARB în mobilități au fost doi profesori.

Decanul interimar al Facultății de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, dr., conf. univ. Ina Ciobanu, a vorbit despre asigurarea didactică-științifică a procesului de studii la învățământul cu frecvență redusă la facultate. În prezent, la ȘREM își fac studiile la frecvență redusă 784 de studenți, la 12 programe de studii din șapte domenii. Sondajul comparativ pentru anii de studii 2015 și 2016 arată că, în 2016, circa 74% dintre absolvenți au indicat că la USARB condițiile de studii sunt bune, față de 58,67% - în 2015.

Președintele Senatului Studențesc, Victor Grigor, a prezentat un raport privitor la felul în care s-a manifestat autoguvernanța studențească, trecând în revistă activitățile organizate de Senat cu implicarea studenților. În primul semestru, Senatul Studențesc a cheltuit pentru diverse activități suma de circa 13,5 mii de lei, iar în semestrul II – puțin peste 12 mii de lei.

Senatul USARB a adoptat și o serie de noi regulamente și documente interne, unele dintre care vizează organizarea activității științifice. Documentele au fost prezentate senatorilor de către prorectorul pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continuă, conf. univ., dr. Gheorghe Neagu, și președintele Consiliului Științific, dr.hab. prof. univ. Pavel Topală. Între altele, s-a anunțat că, în prezent, este în curs de elaborare un regulament cu privire la acordarea concediilor de creație pentru cadrele didactice care aspiră să dobândească grade științifice.

Senatul este organul colectiv suprem de conducere al USARB. Senatul USARB numără 45 de membri.

Foto de la eveniment - aici