17.01.2018 22:51 Categorie: Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii, Evenimente


Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a încheiat un acord de colaborare cu AO   

Asocia Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi

În urma identificării intereselor comune în domeniul dezvoltării capacităților și performanțelor  tinerilor prin motivarea, instruirea și implicarea lor în soluționarea problemelor comunității și  în procesul de luare a deciziilor, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în persoana  dlui Ion Gagim, Rector, şi AO Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi, în persoana  dnei Tatiana Puga, Președinte, au convenit asupra încheierii unui acord de colaborare, eveniment,care s-a produs în data de 11.12.2017.

Printre cele mai importante obiective prevăzute în acordul încheiat  pe o perioadă de 5 ani se numără următoarele:

- consolidarea competenţelor antreprenoriale ale studenţilor şi facilitarea încadrării în câmpul muncii  a acestora, prin desfăşurarea activităţilor de informare şi instruire;

- implicarea studenţilor în activităţi de voluntariat;

- elaborarea şi implementarea proiectelor cu privire la desfăşurarea activităţilor de ghidare în carieră a studenţilor etc.

Relaţiile dintre părţi vor fi guvernate de principiul echităţii, bunei voinţe şi dezvoltării unei colaborări durabile.

Este de reţinut faptul că între cele două părti mereu au existat relaţii bune, de colaborare, acestea realizându-se prin intermediul Centrului de ghidatre în carieră şi relaţii cu piaţa muncii din cadrul USARB.  Întru argumentarea acestei afirmaţii, invocăm o serie de acţiuni realizate în comun de către cele două entităţi:

-           atelier de lucru cu genericul ,, Inserţia studenţilor în câmpul muncii”, care s-a desfăsurat în incinta USARB  în data de 25 mai 2017;

-          participarea studenţilor care au absolvit un colegiu la  Cursurile Dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale pentru iniţierea afacerii proprii – MEEETA IV, implementat de Centrul Pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, în parteneriat cu Asociația Femeilor de Afaceri din mun. Bălți, cu suportul financiar al Fundației Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein(LED) etc.