26.05.2017 21:26 Categorie: Evenimente


Aspecte ale structurii și dinamicii personalității în epoca globalizării sunt discutate  într-o conferință științifică  internațională la Universitatea din Bălți 

Cercetători din domeniul psihologiei, medicinei, științe ale educației,  sociologiei, din șapte țări discută la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) aspecte ale schimbării personalității umane în epoca globalizării. 

Este vorba de conferința științifică internațională „Structura și dinamica personalității umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice”, unde specialiști din Republica Moldova, România, SUA, Franța Polonia, Ucraina și Rusia prezintă, în cadrul a trei secțiuni, comunicări și dezbat subiecte pe tema metamorfozelor personalității umane.  

Un work-shop cu genericul ,,Rolul animatorului socio-educativ în dezvoltarea socio-emoțională a adolescenților” este susținut pentru participanți de către Narcisa Gianina Caranfil, psihoterapeut din Iași, doctorand la ULIM. 

Șefa Catedrei de psihologie, conferențiar univ., doctor în psihologie a menționat:

,, Suntem bucurosi și apreciem înalt interesul manifestat față de acest eveniment științific de anvergură, organizat de către Catedra de psihologie, de la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, USARB  în parteneriat cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova și Universitatea ,, Petre Andrei” din Iași, România. Această conferință stiințifică își propune să radiografieze personalitatea umană și modificările acesteia într-o epocă în schimbare.” 

„ Globalizarea nu are o definiţie unanim acceptată şi nici nu a fost inventată de cineva anume. Este rezultatul evoluţiei tehnologiilor, în special în zona informaticii, a comunicaţiilor, a transporturilor, în domeniul militar, a schimburilor şi facilităţilor bancare, a accesului la baze de date, la biblioteci electronice etc. Este rezultatul dorinţei oamenilor de a cunoaşte alte ţări, alte sisteme, alte culturi, alte „civilizaţii”. Este rezultatul dorinţei fireşti de a avea acces la bunuri şi servicii tot mai sofisticate, mai performante, mai ieftine. Globalizarea nu poate fi oprită de voinţa cuiva. Organismele sociale au instrumentele lor de evaluare, prin care acceptă ce le convine şi blochează ce nu le convine. Lumea fără frontiere este acceptată de către majoritatea oamenilor. In aceste conditi personaitatea suporta performante calitative diverse”, a spus Silvia Briceag. 

Unul dintre obiectivele majore ale conferinței științifice de la Universitatea din Bălți, potrivit Silviei Briceag, este să genereze, prin comunicările și studiile prezentate, o serie de recomandări pentru autorități. 

Cele peste 60 de comunicări ale cercetătorilor, care sunt prezentate la conferința științifică internațională de la USARB, vor fi editate într-un volum. 

În cadrul conferinței, USARB va semna două acorduri de colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanța (România) și cu Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată din Chișinău.

* Imagini de la conferință – pe pagina de Facebook a USARB