02.07.2017 21:35 Categorie: Evenimente

Comunicat despre evenimentul Sustainability Ministry Workshop, din cadrul proiectului  EANET

Universitatea Tehnică Georgiană din Tbilisi, în colaborare cu partenerii proiectului 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES Entrepreneur Alumni Network (EANET), programul european Tempus (http://tempuseanet.info), a organizat și a găzduit în perioada 26-27 iunie 2017 un atelier dedicat dezvoltării durabile - Sustainability Ministry Workshop. 

Evenimentul a unit reprezentanți ai mai multor instituții partenere (12 universități și o Agenție de consultanță) din Olanda, Germania, Ukraina, Georgia, Moldova.

La eveniment au participat și reprezentanții:

 • Ministerului Economiei și Dezvoltării Durabile al Georgiei;
 • Ministerului Educației și Științei al Georgiei.
 • Activitățile planificate și promovate în cadrul evenimentului (mese rotunde, discuții panel, dezbateri, lucru în grup) au inclus:
 • Suport pentru spiritul antreprenorial universitar: aspecte politice, bune practici și recomandări ale doamnei Andrea Rosalinde Hofer – OCDE;
 • Prezentarea unui exemplu de succes de către Triple Helix, Amsterdam de David de Vries, AUAS;
 • Masă rotundă: Probleme de colaborare între factorii de decizie și universități. Discuții cu privire la importanța antreprenoriatului pentru dezvoltarea economică regională și modul în care politicile și practicile guvernamentale pot ajuta universitățile să construiască și să mențină un ecosistem antreprenorial de succes;

        Obiectiv: Identificarea problemelor de importanță pentru construirea și susținerea unui ecosistem antreprenorial (educațional) reușit și stabilirea unor angajamente și posibile colaborări.

        Livrare: lista problemelor de importanță comună / urgență din perspectiva politicii pentru a reflectare în scrisoarea de intenție; angajamente pentru anumite sarcini / roluri.

În cadrul evenimentului echipa din Moldova a elaborat un Acord-cadru de cooperare între Universitățile membre (ASEM; USARB; USC) și un plan operațional de acțiuni pentru perioada 1ugust 2017-august 2018 care reflectă activități comune, cum ar fi:

 • EANET Moldova Fest;
 • Workshop EANET: Consolidarea ecosistemelor antreprenoriale prin intermediul parteneriatelor strategice, în cadrul Conferinței ştiinţifice internaţionale ,,Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE”;
 • Sondaj de opinie. Aspirațiile profesionale ale studenților ASEM, USARB, USC;
 • Atelier de lucru. Educația antreprenorială: provocări pentru universități; 
 • For economic. Dezvoltarea afacerilor în zona transfrontalieră;
 • Workshop.Consolidarea relațiilor Alumni – Universități;
 • For economic. Inovații. Investiții. Inițiative antreprenoriale.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către membrii echipei de implementare a proiectului EANET:

 • Nelli AMARFII-RAILEAN, conf. univ., dr., prorector pentru relații internaționale;
 • Valentina PRIȚCAN, conf. univ., dr., coordonator instituțional al proiectului EANET.

Proiectul Entrepreneur Alumni NETwork (EANET) din cadrul programului european TEMPUS a fost lansat în anul 2014 și și este axat pe crearea unui ecosistem antreprenorial internațional care ar uni absolvenții antreprenori ai universităților partenere. 

Obiectivul general al proiectului EANET - crearea rețelei de absolvenți antreprenori (Alumni Antreprenor Network) din 11 instituții de învățământ superior din Ucraina, Moldova și Georgia, care ar fi capabilă să sprijine spiritul antreprenorial în rândul studenților și absolvenților și să asigure crearea unui ecosistem antreprenorial viabil în Georgia, Moldova și Ucraina.

Titular de grant: Hogeschool van Amsterdam (HVA), University of Applied Sciences in Amsterdam, Olanda; 

Mai multe detalii despre proiectul EANET – pe pagina web a proiectului http://tempuseanet.info/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.