20.04.2017 02:19 Categorie: Avize


Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,

Catedra de matematică și informatică,

 

organizează Concursul “Aspirații informatice - 2017”, ediția a VI-a, pentru elevii liceelor din zona de nord a Republicii Moldova (clasele a IX – XII - a).

Concursul se va desfăşura la 6 mai 2017, ora 930, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Înregistrarea participanţilor la concurs va avea loc în blocul V de studii (Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului) începând cu ora 800.

Despre intenţia de a participa la concurs Vă rugăm să ne informaţi în scris până la 1 mai 2017. Formularul de înregistrare aici.

 

Informaţii suplimentare la tel. (231) 52-488.

 

E-mail: informatica.balti@mail.md

Catedra de matematică şi informatică,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,

str. Puşkin 38, mun. Bălţi, MD – 3121