29.12.2016 15:58 Categorie: Noutati

Conferința finală a proiectului  SUSFOR

(No. 543946-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES)

 

În perioada 7-9 decembrie 2016 colaboratorii Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi Valentina PRIȚCAN, dr., conf.univ., coordonator instituțional al proiectului SUSFOR,  Veaceslav STADNIC, dr., conf. univ. şi Ion BURCOVSCHI, drd., lect. univ., de la Catedra de științe ale naturii și agroecologie, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului au participat la lucrările conferinţei internaţionale cu genericul „Formarea continuă pentru o silvicultură durabilă”, din cadrul proiectului ,,Support for vocational training in sustainable forestry“(SUSFOR) - № 543946-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES al Programului european TEMPUS. Conferința finală a proiectului  SUSFOR a fost organizată și a găzduită de Universitatea Silvotehnică din St. Petersburg (SPbSFTU).

În cadrul conferinţei au fost prezentate şi discutate subiecte relevante pentru proiect și politicile universitare: educaţia ca catalizator pentru dezvoltarea durabilă a silviculturii, învăţarea pe tot parcursul vieţii ca direcţie prioritară în interesul dezvoltării durabile a sectorului forestier, rolul internaționalizării în fortificarea capcităților universităților, semnificația mobilităților academice ș.a.            

S-au analizat minuțios rezultatele activităților din cadrul proiectului şi s-au punctat acțiunile ce urmează  a fi realizate în perioada decembrie-martie 2017.

La eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor superioare de învăţământ din Spania, Austria, Finlanda, Federaţia Rusă şi Republica Moldova, membre ale consorțiului de proiect.

Obiectivul principal al proiectului constă în crearea unui sistem de formare continuă în domeniul silviculturii durabile, crearea centrelor de parteneriat educaţional între instituţiile de învăţământ superior din Uniunea Europeană, Federaţia Rusă şi Republica Moldova.

Programul Tempus (Trans-European mobility scheme for university studies) a fost lansat de Comisia Europeană în anul 1990, în vederea sprijinirii modernizării învăţământului superior şi încurajării mobilităţii universitare în spaţiul UE şi statele partenere (ţări din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrală, nordul Africii şi Orientul Mijlociu).

Mai mult detalii aflați de pe site-ul proiectului  http://www.mgul.ac.ru/susfor/eng/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.