12.10.2017 00:10 Categorie: Evenimente

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT ”ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI ARTE

CATEDRE DE PSIHOOGIE 

organizează

Conferinţa ştiinţifică

CU PARTICIPARE internaţională

Mediul social contemporan

 între reprezentare, interpretare şi schimbare

PARTENERI:

  • ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII

15 decembrie 2017, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, str. Puşkin 38, bloc I, Sala polivalentă

DIRECŢII TEMATICE

  • Schimbări de paradigmă în analiza, interpretarea şi remodelarea  mediului  familial

  • Procesul educaţional contemporan: tendinţe, deschideri, descoperiri

  • Omul şi societatea  la o nouă etapă: provocări, probleme, soluţii

Detalii conferinţă                                     Formular de înregistrare

Comitetul organizatoric