20.10.2017 12:39 Categorie: Evenimente


Conferință științifico-practică internațională pe subiecte de educație incluzive

Ediția a treia a conferinței științifice-practice „Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții” s-a desfășurat, la 19 octombrie, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB).

Cercetători de la instituții de  învățământ din Moldova, Rusia, Ucraina, Kazahstan și Belarus au prezentat mai bine de 70 de comunicări în cele cinci secțiuni ale conferinței: „Probleme actuale în pregătirea cadrelor didactice pentru incluziunea educațională”; „Strategii didactice incluzive; servicii de sprijin pentru Copii cu Cerințe Educative Speciale (CES)”; „Sinergia parteneriatelor în educația incluzivă” și „Managementul educației incluzive”.

În cadrul conferinței a fost promovat atelierul practic „Dezvoltarea copiilor cu CES prin jocul cu nisip”.

În deschiderea evenimentului, rectorul USARB, prof. univ., dr. hab. Ion Gagim a remarcat importanța și actualitatea conferinței în contextul în care, în prezent, educația incluzivă reprezintă una din priorități și o formă nouă de abordare în sistemule educațional. Rectorul a salutat faptul că evenimentul a trezit interes pentru specialiști din străinătate, dar și din regiune, astfel că această conferință o platformă unde are loc „coliziunea” mai multor sisteme educaționale.

La rândul său, președintele Consiliului Științific al USARB, prof. univ., dr. hab. Pavel Topală, a menționat faptul că această conferință se face importantă prin faptul că își propune  să identifice soluții ce vizează integrarea și acceptarea de societatea a persoanelor cu anumite probleme. Pavel Topală a menționat că ar fi binevenit faptul ca participanții la conferință să formuleze o serie de recomandări la adresa autorităților în contextul problematicii abordate.

Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte a USARB, conf. univ. dr., Lora Ciobanu a menționat că problematica abordată în cadrul conferinței este una sensibilă și dinamică. „Sensibilă – pentru că vizează o categorie de copii ce se deosebesc de restul semenilor lor. Pentru a fi integrați în societate, ei au nevoie de efortul conjugat al a mai multor actori educaționali. Dinamic – pentru că în ultima vreme au loc noi abordări și vor fi realizate mai multe schimbări în ce privește statutul copilului cu CES”, a spus Lora Ciobanu.

Conferința științifico-practică „Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții” este organizată de Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte a USARB, Catedra de Științe ale Educației.

Foto de la eveniment – aici.