17.11.2017 09:24 Categorie: Evenimente


„Dicționarul de teorie literară” a fost lansat la Universitatea din Bălți

Biblioteca Științifică a Universității din Bălți a găzduit, la 16 noiembrie a.c., lansarea „Dicționarului de teorie literară”, semnat de Aliona Grati și Nina Corcinschi, ambele autoare fiind conferențiare la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

La lansarea dicționarului au participat studenți de la Litere și profesori universitari.

„Dicționarul de teorie literară” a apărut în acest an la Editura ARC din Chișinău. Ediția conține peste 950 de definiții ale conceptelor operaționale și instrumentelor viabile și necesare la momentul actual atât pentru studiul literaturii, cât și pentru analiza nuanțată a textului literar. Dicționarul este adresat elevilor, studenților, masteranzilor, profesorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor și scriitorilor.

Dr. hab în filologie, criticul și istoricul literar, Aliona Gratii, a explicat în cadrul lansării că grila de termeni este aranjată în ordine alfabetică, iar intenția autoarelor a fost să marcheze fiecare definiție cu un semn care indică utilizatorului din ce domeniu provine: din teoria literaturii, naratologie, poetică sau din alte domenii ale științei umanistice. „Fiecare articol are și un fragment de text în care într-un alt limbaj al criticii literare ilustrăm funcționalitatea acestor termeni literari atunci când se analizează un text literar”, a menționat autoarea.

Mai mulți profesori de la Facultatea de Litere a USARB au prezentat în cadrul evenimentului și scurte recenzii ale „Dicționarului de teorie literară”.

Decanul Facultății de Litere, conf. univ., dr. Lilia Trinca a menționat că „Dicționarul…” este o carte elegantă ca aspect și, cu siguranță, fundamentală ca substanță.

„Este foarte important în viață să ai curajul să privești, la un moment, înapoi și să înțelegi că ai ctitorit ceva, că strădaniile de ani s-au încununat cu ceva substanțial, prinse între coperțile unei cărți”, a spus Lilia Trincă.

Dr. în filologie, conf. univ., Nicolae Leahu, a spus că „Dicționarul…” conține, în fond, niște definiții istorice, or, calea aleasă de autorii volumului a fost să realizeze un dicționar în care amprenta istorică a termenului, care să lămurească nevoia de cunoaștere a fenomenului în mișcarea lui în timp.

Iar profesorul universitar Anatol Moraru spune despre volumul lansat să este „o mică bijuterie” creată de Aliona Grati și Nina Corcinschi - nume de referință în critica literară de la noi.

„Realizarea ediției este o victorie intelectuală strălucită, autoarele demonstrând că au în dotare lecturi temeinice, au cunoștințe profunde și sunt prietene cu limba română”, a menționat Anatol Moraru.

Dr. în filologie, conf. univ., Maria Abramciuc, consideră că „Dicționarul…” reprezintă un important demers științific care mediază lecturile textului literar în dimensiunea teoretică la zi.

„Contribuția Alionei Grati și a Ninei Corcinschi, materializată în acest „Dicționar de teorie literară” este demnă de toată aprecierea. Este un proiect ambițios ce cuprinde circa 1000 de definiții, începând cu noțiunea de „abstracționism” și finalizând cu cea a „zolismului”, a observat, între altele, dr. în filologie, conf. univ., Diana Vrabie.

Criticul și istoricul literar Aliona Grati este conferențiar, dr. hab. în filologie și a semnat până acum cel puțin zece cărți. Dr. în filologie, conf., Nina Corcinschi, a scris mai multe volume de poezie şi publicistică. Aliona Gratii și Nina Corcinschi sunt membre ale Uniunii Scriitorilor din Moldova, dar și a Uniunii Scriitorilor din România.

Foto de la lansare – aici.