31.05.2017 21:06 Categorie: Evenimente


 

 În perioada 29-30 mai 2017 un grup de cadre didactice din cadrul ȘREM în componența dr. hab., prof. univ. Pavel Topală, dr., conf. univ. Carolina Tcaci, dr., conf. univ. Vladislav Rusnac, dr., conf. univ. Maria Oleiniuc au participat la zilele sărbătorii Jubileului aniversar „Facultatea de Științe Economice, 25 de ani ale învățământului economic târgoviștean”.

În data de 29 mai a avut loc o întrevedere dintre dr., hab. prof. univ. Pavel Topală și dr., conf. univ. Vladislav Rusnac și Rectorul Universității Valahia din Târgoviște -conf. univ dr. Calin D. Oros Centrul de cercetare „Nanomateriale pentru Microsisteme Mecanice” - Director prof. univ. dr. Rodica Ion și Centrul de cercetare „Științe Aplicate si Tehnologii Moderne” - Director conf. univ., dr. Caludia Stihi,  privind inițierea unei viitoare colaborări fructuoase care va contribui la îmbunătățirea procesului de învățământ și dezvoltarea cercetării și pregătirii prin doctorat.

De asemenea, în data de 29 mai reprezentanții USARB au participat la Ședința festivă privind decernarea certificatelor de absolvire a Facultății de Științe Economice și nominalizarea șefilor de promoție.

În cadrul acestei festivități dr. hab., prof. univ. Pavel Topală a venit cu un cuvânt de felicitare adresat atât conducerii universității, cât și absolvenților. 

În data de 30 mai reprezentanții USARB au participat  la workshop-ul „Marile provocări ale mileniului al III-lea. Globalizarea, terorismul și impactul acestora asupra dezvoltării economice”, organizat în parteneriat cu AFER. Evenimentul nominalizat a reunit reprezentanții din: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, ASE București, Universitatea din Craiova, Ambasadorul Rusiei în România – Valeri Kuzmin, Ambasadorul Bosniei și Herțegovinei în România - Mile Vasic, primarul mun. Târgoviște - Daniel Cristian Stan etc.

În partea a II-a sărbătoririi festive au fost decernate titluri onorifice. Cu acest prilej aducem calde felicitări domnului prof., dr. Ion Stegăroiu cu obținerea titlului de profesor emerit. 

„La mai mult și la mai mare”,  domnule Profesor Ion Stegăroiu.

„La mai mult și la mai mare”,  domnule Decan Mircea Duică.

„La mai mult și la mai mare”  întregului corp profesoral al Universității Valahia.

Președintele Consiliului Științific al USARB dr. hab., prof. univ. Pavel Topală și șeful catedrei de Științe economice dr., conf. univ. Carolina Tcaci s-au adresat cu felicitări călduroase urând multă sănătate și multe succese pentru întregul corp didactico-științific și cel al studenților.

 

Aducem mulțumiri gazdelor pentru invitația la eveniment și primirea caldă și prietenoasă.

Venim cu un mesaj de gratitudine adresat administrației Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, precum și Președintelui Consiliului științific, dr., hab., prof. univ. Pavel Topală, pentru contribuția valoroasă la consolidarea relațiilor de parteneriat între ambele instituții