10.04.2017 09:29 Categorie: Evenimente În perioada 2-7 aprilie 2017 doi reprezentanți ai USARB-ului  au efectuat o vizită de documentare și informare la Strasbourg, Universitatea LOUIS PASTEUR în cadrul proiectului  La promotion de la culture de la qualité des services éducationnels dans le contexte de l’internationalisation de l’Université d’État «Alecu Russo» de Bălți, BECO, AUF, Projets de soutien à la gouvernance universitaire:

Nelli Amarfii – Răilean, conf. univ., dr., Vice- rector Relații Internaționale;

Lilia Răciula, conf. univ., dr., director de proiect

Obiectivele mobilității:

  • Informarea, documentarea cu privire la bunele practici existente la Universitatea Louis Pasteur din Strasbourg  în vederea asigurării/promovării culturii calității și înțelegerii  felului cum şi prin intermediul căror activităţi răspunde instituția  la provocările asigurării şi îmbunătăţirii calităţii procesului educațional;
  • Identificarea proceselor/procedurilor interne şi structurilor instituţionale care sprijină dezvoltarea unei culturi interne a calităţii cu scopul preluării celor mai bune practici din Universitatea Louis Pasteur din Strasbourg pentru USARB;
  • familiarizarea cu activitatea departamentului Relații Internaționale și evidențierea principalelor dimensiuni ale internaționalizării în universitatea-gazdă;
  • crearea premiselor pentru ulterioare colaborări cu Universitatea din Strasbourg (acord Erasmus plus pentru oportunităţi de mobilități, schimburi de experiență și bune practici pentru resursele umane din USARB;  angajamente și piste pentru proiecte comune)

În cadrul mobilității reprezentanții USARB au beneficiat de o serie de întrevederi cu responsabilii și representanții structurilor  Universității din Strasbourg:

Irini Tsamadou – Jacoberger, Vice-Rector Relații Internaționale

Jean- Claude Million, responsabil Relații Internaționale pentru Europa de Sud-Est

Nelly Guillin, responsabil Managmentul calității;

Cristophe Lerch, Șeful Departamentului Gestion des entreprises et des administratitions;

Christian Bergmann, responsabil Relații Internaționale;

Laurent Bonnord, responsabil pe cooperare internațională, Direction des relations internationales, Département Partenariats internationaux;

Thierry Burger- Helmchen, decan Faculté des sciences économiques et de gestion

De asemenea, reprezentanții USARB au avut posibilitatea  să asiste la o sesiune de dezbateri pe tema mobilității tinerilor (în special, a mobilităților Erasmus plus) în ședința publică a Parlamentului European.

Pentru mai multe detalii accesați aici.