12.10.2017 00:33 Categorie: Noutati


 

 

La 10 octombrie 2017 Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, Biblioteca Ştiinţifică USARB, Centrul de Informare al României au organizat la USARB lansarea cărţii Foametea în Moldova sovietică (1946-1947). Culegere de documente, autor dr., conf. Anatol ŢĂRANU. Numărul impunător de documente incluse în volum reflectă diferite aspecte ale cauzelor, desfăşurării şi consecinţelor foametei din RSS Moldovenească.

Evenimentul a debutat prin discursurile ţinute de:  prof.univ., dr. hab. Ion GAGIM, rectorul USARB; conf. univ., dr. hab. Gheorghe E. COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al AŞM; Consulul General al României la Bălţi, dl Mihai BACIU; conf.univ., dr. Igor COJOCARU, prorector pentru activitatea ştiinţifică USARB; prof .univ., dr. hab. Ion ŞIŞCANU; conf. univ., dr. Lidia PĂDUREAC; conf. univ., dr. Teo-Teodor MARŞALCOVSCHI; dna Elena HARCONIŢĂ, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB.  S-a menţionat importanţa documentele de arhivă în cercetarea uneia din cele mai tragice file din istoria Basarabiei: foametea care a fost provocată de acţiunile sau inacţiunile regimului stalinist, răpind viaţa a circa  200000 persoane şi determinând suferinţe pentru toată populaţia.

La discuţii au participat cadre didactice de la USARB, profesori de istorie din licee şi colegii, elevi şi studenţi.