25.11.2017 00:14 Categorie: EvenimenteÎn data de 23.11.2017 în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Laboratorul de Cercetări Științifico-Metodice în Economie, a avut loc masa rotundă cu genericul „Formarea culturii inovaționale în rândul tinerilor specialiști: noi provocări și perspective” organizată în baza proiectului pentru tinerii cercetători „Elaborarea Modelului dezvoltării inovaționale sustenabile a universităților în baza cercetării culturii inovaționale a tinerilor specialiști” director de proiect Alina Suslenco, lect.univ., dr., la care au participat studenți, masteranzi, cadre didactice, tineri cercetători unde au fost abordate problemele dezvoltării culturi inovaționale a tinerilor specialiști în cadrul instituțiilor de învățământ superior.  

Cu cuvânt de salut în fața participanților a venit Președintele Consiliului Științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți - domnul Pavel Topală, dr. hab., prof.univ., care a accentuat necesitatea sporirii investițiilor pentru activitatea de cercetare în cadrul USARB. În acest context, dumnealui a prezentat exemple de succes, sub aspect internațional, ale activității inovatoare a universităților în contextul dezvoltării durabile. Deasemenea, au fost evidențiate tendințele în domeniul cercetare-dezvoltare la nivel mondial.

Cu cuvânt de salut în fața participanților a venit domnul Prorector pentru activitatea științifică din Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți - domnul Igor Cojocaru, dr., conf.univ., care a evidențiat importanța activității de cercetare-dezvoltare pentru crearea unei universități sustenabile. În acest context, dumnealui a îndemnat tinerii cercetători de a se implica în activități de cercetare din cadrul universității USARB evidențiind cerințele Stategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020.

În cadrul mesei rotunde cu mesaj de salut a venit reprezentantul ADR Nord domnul Pavel Curcovici care a vorbit despre importanța dezvoltării antreprenoriatului inovativ și oportunitățile de dezvoltare a lui în Republica Moldova.

AGENDĂ masa rotundă