27.12.2017 15:43 Categorie: Evenimente


Monitorizarea preventivă a proiectului HRLAW

Universitatea de Stat din Moldova a găzduit în data de 20 decembrie 2017 ședința de monitorizare preventivă a proiectului HRLAW European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova No. 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090) din cadrul programului Erasmus +.

Partenerii de proiect din Republica Moldova au scos în evidență stadiul actual al proiectului: activitățile realizate și rezultatele obținute de fiecare instituție. S-au analizat detaliat indicatorii de progres ai proiectului, activitățile în derulare și activitățile în așteptare.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului care a prezentat rezultatele pe pachetele de lucru din proiect, după cum urmează:

  • PL1: Crearea Oficiului Ombudsmanului Studenţesc (OOS) și introducerea Codului de Integritate Academică;
  • PL2: Elaborarea curriculum-ului pentru drepturile omului orientat pe caz pentru studenții de la ciclul II, studii superioare de masterat;
  • PL3: Dezvoltarea curriculum-ului pentru drepturile omului pentru studenții doctoranzi;
  • PL4: Dezvoltarea capacităților tutorilor din Ucraina și Moldova;
  • PL5: Mecanismul de control al calității;
  • PL 6: Diseminare și exploatare;
  • PL7: Managementul proiectului.

Proiectul Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW) No.573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090) este finanțat de programului european ERASMUS + , în urma concursului organizat de EACEA, selecția 2016. Proiectul a fost conceput de un grup de inițiativă din mai multe universități din UE și parteneriatul estic.

Liderul de proiect este Universitatea de Tehnologii din Tallin, Estonia - http://www.ttu.ee/en/

Mai multe detalii despre proiectul HRLAW găsiți la: http://hrlaw.eu.org/