06.06.2017 17:05 Categorie: Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii

Ofertă de Angajare

Inspectoratul de Poliţie Teleneşti al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne angajează în  serviciu cetăţeni ai Republicii Moldova.

Condiţiile speciale pentru candidaţi:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba de stat;
 3. a împlinit vîrsta de 18 ani;
 4. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne (sănătos);
 5. are studii superioare pentru funcţiile în care urmează să fie numiţi;
 6. lipsa antecedentelor penale, neaflarea sub urmărire penală.
 7. are o reputaţie ireproşabilă;
 8. nu a fost concediat dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
 9. nu este membru al unui partid, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege.

 

Concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante constă din următoarele probe:

 1. test-grilă (cu variante de răspuns); 
 2. interviu pe subiectele calităţilor şi aptitudinilor  personale;

Avantajele angajării în Poliţie:

 • posibilitatea de a munci stabil în ţara ta;
 • posibilitatea de a fi împreună cu membrii familiei şi a ajuta rudele apropiate;
 • asigurarea de stat obligatorie;
 • asigurarea uniformei de serviciu;
 • studii gratuite;
 • dezvoltare profesonală gratuită;
 • concediu de odihnă anual plătit - minim 35 de zile calendaristice, maxim - 55;
 • concediu suplimentar plătit pentru studii;
 • asistenţă medicală şi tratament gratuit în orice instituţie medico-sanitară a MAI;
 • posibilitatea unei pensionări timpurii – 25 de ani de activitate;
 • acordarea spaţiului locativ de serviciu sau acoperirea cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locative;
 • salariul bugetar iniţial mare (≤4000lei);             
 • evoluţia în carieră,promovarea în funcţii, oferirea categoriilor de calificare şi a gradelor speciale (pentru fiecare treaptă – adaos la salariu);
 • ş.a.

Doritorii de a candida pentru ocuparea unei funcţii vacante se pot adresa în Inspectoratul de Poliţie  Teleneşti al IGP (or. Teleneşti, str. Dacia nr. 5 ).
Telefoane de contact: 025822345; 068026576; 069625585; 067244547.

 

FUNCŢII  VACANTE

 1. OFIŢER DE INVESTIGAŢII AL BIROUL  CRIME  GRAVE AL SERVICIUL  POLIŢIEI  CRIMINALE AL SECŢIEI  INVESTIGAŢII  INFRACŢIUNI AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP LA MAI – 1 funcţie;
 2. OFIŢER DE INVESTIGAŢII AL SECTORULUI DE POLIŢIE NR. 4 (MÎNDREŞTI) AL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP AL MAI – 1 funcţie;
 3. OFIŢER DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE  MÎNDREŞTI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.4  (MÎNDREŞTI) AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP LA MAI – 1 funcţie;
 4. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE   CĂZĂNEŞTI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.2  (NEGURENI) AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP LA MAI – 1  funcţie;
 5. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE   PISTRUENI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.2  (NEGURENI) AL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP LA MAI – 1 funcţie;
 6. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE   CHIŢCANII  VECHI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.2  ( NEGURENI ) AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP AM MAI – 1 funcţie;
 7. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE   BRÎNZENI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.2  ( NEGURENI ) INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP AL MAI – 1 funcţie;
 8. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE   BRÎNZENI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.2  ( NEGURENI ) INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP AL MAI – 1 funcţie;
 9. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE   ŢÎNŢĂRENI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.2  ( NEGURENI ) INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP AL MAI – 1 funcţie;
 10. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE   SCORŢENI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.2  ( NEGURENI ) AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP ALMAI – 1 funcţie;
 11. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL  DE  POLIŢIE  SĂRĂTENII  VECHI AL SECTORUL  DE  POLIŢIE  NR.3   (RATUŞ) AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP AL MAI – 1 funcţie;
 12. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL DE   POLIŢIE GHILICENII AL SECTORUL DE   POLIŢIE NR. 4  (MÎNDREŞTI) AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP AL MAI – 1 funcţie;
 13. ŞEF DE POST, OFIŢER SUPERIOR DE SECTOR AL POSTUL DE   POLIŢIE ZGĂRDEŞTI AL SECTORUL DE   POLIŢIE NR. 4  (MÎNDREŞTI) AL INSPECTORATUL DE POLIŢIE TELENEŞTI AL IGP AL MAI – 1 funcţie;

 

Cu respect, 
 Secţia resurse umane a IP Teleneşti al IGP al MAI.