20.05.2017 09:59 Categorie: Evenimente

          

 


Reconceptualizarea metodologiei de predare prin transfer de practici ale universităților din UE

 

Workshop-ul ,,Sporirea atractivității formării universitare prin reconceptualizarea metodologiei de predare: de la formare inițială la formare continuă. Transfer de bune practici din proiectele europene  PBLMD și TEACH ME” a fost promovat în data de 12 mai 2017 și face parte din ,,Zilele Europei la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți”.

Cadrele didacice universitare de la Facultatea de drept și Științe Sociale au scos în evidență bunele practici dobîndite în cadrul Proiectului  Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus Plus.

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului PBLMD ,a menționat că proiectul PBLMD (,,Introducerea învățării bazate pe probleme in Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților") este axat pe introducerea de metode inovatoare de predare/învățare/evaluare (pentru contextul universităților din Moldova), cum ar fi: învățare bazată pe probleme (PBL), învățare bazata pe cercetare (EBL), simulări și re-proiectarea a 6 programe de studii pe baza acestor metode în cadru a 6 universități.

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului PBLMD a prezentat activitățile de proiect realizate de echipa din USARB și a menționat că s-au realiat mai multe mobilități în Universitățile din EU, axate pe următoarele obiective:

-dobîndirea de cunoștințe și abilități referitor la modul în care funcționează PBL într-un mediu universitar deschis din UE;

-colectarea de informații variate despre noi metode de predare;

-consolidarea competențelor de predare/învățare axate pe PBL și medii de învățare activă;

-dezvoltarea programului de studii  ,,Administrație publică" prin diversificarea metodologiilor de predare;

-clarificarea interacțiunii dintre universitățile europene cu parteneri/părți interesate;

-stabilirea relațiilor de parteneriat durabil cu Universitatea din Siegen pe sectoarele de educație și ceretare etc.

Discursuri interesnte despre activitățile realizate în cadrul mobilității și posibilitățile de transfer de bune practici au fost ținute de:

  • Ina Odinokaia, dr., conf. univ. , șef catedră- Universitatea Aalborg, Danemarca;
  • Ion Dănoi, dr., lect. sup., prodecan - Universitatea Aalborg, Danemarca;
  • Valentin Cazacu, dr., lect. sup. – Universitate Gloucestershire, Marea Britanie;
  • Veaceslav Pînzari, dr., conf. univ. - Universitate Gloucestershire, Marea Britanie;
  • Sergiu Boca, dr., lect. sup. - Universitate Gloucestershire, Marea Britanie.

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului PBLMD  a scos în evidență valoarea adăugată a mobilității (în contextul strategiilor moderne de organizare și de internaționalizare a instituțiilor implicate):

-modernizarea curriculum-ului la specialitatea Administrație publică  în conformitate cu abordarea PBL;

-modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare în USARB, în conformitate cu tendințele moderne de predare/învățare axate pe student;

-implementarea celpr mai bune practici PBL în cadrul programului de studii ,,Administrație publică",  USARB.

-Punerea în aplicare cele mai bune practici ale serviciilor administrative universitare din USARB.

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ. a specificat esența cursurilor pentru formare continuă care se elaboreză în cadrul proiectului TEACH ME și a indicat legătura dintre modernizarea predării de la formare inițială la formare continuă prin transfer de bune practici din proiectele europene  PBLMD și TEACH ME.

Mai multe detalii despre proiectele PBLMD și TEACH ME găsiți la:

http://www.pblmd.aau.dk/

https://teachmemoldova.wordpress.com/

  Mai multe detalii de la eveniment aici: