23.06.2017 21:19 Categorie: Evenimente


Ședință de monitorizare a unui proiect european la Biblioteca Universității 

Ședința de monitorizare a proiectului „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” s-a desfășurat, la 23 iunie, la Biblioteca Științifică (BȘ) a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB). 

Reprezentanți ai Oficiului Național al Programului „Erasmus+”, printre care coordonatoarea instituției Claudia Melinte, precum și Cristina Gherman, s-au documentat asupra felului în care este implementat proiectul la BȘ a USARB și la BȘ a Academiei de Administrație Publică (AAP). 

Proiectul ce vizează o perioadă de trei ani este finanțat de Comisia Europeană. Bugetul total proiectului se cifrează la circa 792 mii de euro, dintre care Republicii Moldova îi revin circa 105 mii de euro. Fondurile sunt distribuite, conform proiectului, celor 18 parteneri. În proiectul nominalizat, USARB beneficiază de circa 56,7 mii de euro. 

În cadrul ședinței de monitorizare a proiectului, reprezentanți ai BȘ a USARB și ai BȘ a AAP au făcut prezentări pe subiectul implementării proiectului. 

Coordonatoarea Oficiului Național „Erasmus+”, Claudia Melinte, a spus că procedura de monitorizare a proiectului este realizată de finanțatorul proiectului – Comisia Europeană – pentru ca acesta să-și întărească convingerea că vor fi obținute rezultate maxime în rezultatul derulării proiectului. 

Proiectul își propune să consolideze și să modernizeze bibliotecile din cele trei țări antrenate în proiect, să fie elaborate strategii de dezvoltare a personalului de bibliotecă în vederea îmbunătățirii standardelor de calitate și performanță. Printre obiective se numără implementarea serviciilor inovatoare în biblioteci, în special a celor on-line; elaborarea politicilor de dezvoltare a colecțiilor bibliotecilor. La fel, proiectul urmărește modernizarea și dotarea bibliotecilor cu echipament tehnic. 

Proiectul „Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” va finaliza în 2018. 

Foto de la eveniment – AICI.