06.12.2016 10:26 Categorie: Avize


Seminar de informare privind Programul “HORIZON 2020”

 

În data de 15 decembrie 2016, ora 14:00, în incinta Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți va avea loc seminarul de informare privind Programul “HORIZON 2020”.

În cadrul acestui seminar vor fi abordate următoarele teme:

 • Răspândirea excelenței și extinderea participării;

 • Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime;

 • Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate;

 • Securitate alimentară, agricultură si silvicultură durabile;

 • Cercetare marină, maritimă și privind apele interioare și bioeconomie;

 • Tehnologiile Informației și Comunicațiilor (ICT);

 • Tehnologii viitoare și emergente (FET);

 • Nanotehnologii, materiale avansate, biotehnologie și noi tehnologii de producție avansată;

 • Acțiunile Marie Sclodowska-Curie;

 • Știința cu și pentru Societate;

 • Oportunitățile din cadrul Programului COST;

 • Oportunitățile din cadrul Programului EURAXESS.

 

Seminarul se va desfășura în Sala de Ședințe a Senatului, Corpul I.