13.12.2017 23:15 Categorie: Noutati


Senatul USARB a aprobat rapoartele proiectelor din domeniul științei și inovării

Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a audiat și aprobat, în ședința din 13 decembrie a.c., rapoartele anuale privind rezultatele proiectelor științifice și inovaționale, care au fost derulate în 2017.

În cadrul ședinței Senatului, nouă coordonatori de proiect au prezentat rezultatele obținute în programe susținute financiar de către stat.

Prezentări ale rezultatelor obținute în cadrul proiectelor au făcut dr. hab. Victor Șaragov; dr. hab. Pavel Topală; dr. Marina Morari; dr. Tatiana Bularga; dr. Larisa Zorilo; dr. Silvia Briceag; dr. Liubov Zastânceanu; dr. Lidia Pădureac și dr. Alina Suslenco. ***

Rezultatele proiectelor urmează să fie transmise spre examinare și aprobare Academiei de Științe a Moldovei (AȘM).

La ședința Senatului USARB a participat și acad. Anatolie Sidorenco.

După aprobarea rapoartelor, rectorul USARB, prof. univ., dr. hab. Ion Gagim, le-a mulțumit echipelor de implementare a proiectelor pentru succesele înscrise.

„Părerea mea este că, în linii generale, au fost obținute rezultate bune. USARB are ce prezenta la AȘM”, a menționat rectorul Gagim.

„Am sesizat aici, la Senatul USRAB, o atmosferă de lucru. Rapoartele au fost de substanță, au fost dezbătute activ, întrebările și abordările fiind interesante”, a remarcat acad. Anatolie Sidorenco.

Cele nouă proiecte științifice și inovaționale au diferite perioade de implementare – unele vor avea continuitate în 2018, iar altele au finalizat în acest an.

Valoarea totală a proiectelor se cifrează la circa 1 mil. 658 mii de lei, dintre care puțin peste 1 mil. 400 mii de lei au revenit proiectelor instituționale.

*** În cadrul Senatului USARB au fost aprobate rezultatele următoarelor proiecte:

  • „Cercetarea componenței structurii și proprietăților straturilor superficiale ale sticlelor industriale și de model anorganice, tratate termochimic cu reagenți ce conțin fluorură” (dr. hab. Victor Șaragov);

  • „Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăți anti-aderență și antiuzură prin metoda electrocoeziunii” (dr. hab Pavel Topală);

  • „Modelul de integralizare teoretico-metodică a domeniilor educației artistice din perspectiva formării inteligenței spirituale a personalității” (dr. Marian Morari);

  • „Managementul implementării praxiologiei formativ-inovaționale în sistemul învățământului artistic național” (dr. Tatiana Bularga);

  • „Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar” (dr. Larisa Zorilo);

  • „Cercetarea funcționalității familiilor din RM și elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene” (dr. Silvia Briceag);

  • „Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă” (dr. Liubov Zastânceanu);

  • „Foametea organizată și represiunile pe motiv confesional în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în RSSM. Cercetări în localitățile din nordul RM” (dr. Lidia Pădureac);

  • „Elaborarea Modelului dezvoltării inovaționale sustenabile a universităților în baza cercetării inovaționale a tinerilor specialiști” (dr. Alina Suslenco).

Foto de la ședința Senatului – aici.