04.10.2016 11:38 Categorie: Avize

SIMPOZION ȘTIINȚIFICO-PRACTIC INTERNAȚIONAL LA UNIVERSITATEA DE STAT ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

 

Simpozionul științifico-practic internațional „Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic”, s-a desfășurat joi, 29 septembrie, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Simpozionul a reunit peste 120 de participanți: oameni de știință, autorități, invitați de peste hotare și studenți.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Filiala Bălți a Academiei de Științe a Moldovei (AȘM) și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord.

În cadrul Simpozionului s-au desfășurat:
Colloquia Professorum : “Tradiție și inovare în cercetarea științifică, Ediția VI-a, dedicată Anului Profesorul Nicolae FILIP.” În cadrul acestei conferințe a avut loc deschiderea festivă a aulei 224, numită în cinstea Academicianului, Savantului, Rectorului  Nicolae FILIP.

Conferința națională cu participare internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova:realizări, probleme, perspective” (ediția a II-a),  consacrată aniversărilor de 70 de ani de la constituirea Instituțiilor de Cercetare Științifică din Moldova, 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei, 10 ani de la fondarea Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei .

Conferința Regională „Guvernanța regională:principii, modele și instrumente de suport.”