21.06.2017 19:25 Categorie: Evenimente

 

 

 Succesul USARB in organizarea Conferinței  Științifice Internaționale ModTech 2017

În perioada 14-17 iunie 2017, la Sibiu, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a participat, în calitate de co-organizator, alături de Asociația profesională de tehnologii moderne de fabricație (Professional Association in Modern Manufacturing Technologies, ModTech) din Iași, Romania, la organizarea Conferinței Internaționale Modtech 2017.

Obiectivele principale ale Conferinței Internaționale ModTech - Tehnologii Moderne în Ingineria Industrială III sunt de a reuni reprezentanți ai mediului academic și de cercetare, ai mediului industrial, ai instituțiilor de stat și asociațiilor profesionale, pentru a dezbate și a face schimb de experiențe pe teme importante ale Conferinței. Un alt obiectiv principal al Conferinței Internaționale ModTech constă în asigurarea unei bune oportunități de rețea pentru toate aceste grupuri.

Domeniile de activitate ale conferinței sunt următoarele:

 • Ingineria proceselor de fabricație;
 • Avansuri în materialele și tehnologiile compuse;
 • Caracterizarea, modelarea și simularea proceselor mecanice;
 • Robotica și producția integrată de calculator;
 • Transfer tehnologic;
 • Micro și nano- tehnologii;
 • Inginerie maritimă și navigație.

Printre co-organizatorii conferinței se numără:

 • Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, România;
 • Societatea Tehnologiei Pulbere, Japonia;
 • Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași, România;
 • Universitatea "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova;
 • Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea Tehnică din Silesia, Gliwice, Polonia;
 • Universitatea Maritimă Constanța, România;
 • Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, România;
 • Universitatea "Dunarea de Jos", Galați, România;
 • Universitatea "Ștefan cel Mare", Suceava, România.

Universitatea "Alecu Russo" din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către:

 • Pavel TOPALĂ, dr. hab., prof. univ., Președintele Consiliului Științific al USARB, Președintele filialei Modtech Bălți;
 • Vladislav RUSNAC, dr., conf. univ. la Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti;
 • Victoria POSTOLACHE, dr., lect. univ. la Catedra de științe aconomice;
 • Veronica GARBUZ, drd., asist. univ. la Catedra de științe aconomice.

Echipa de la USARB a prezentat la ședințele pe secțiuni 10 rapoarte, dintre care: 2 rapoarte la secțiunea Transfer tehnologic, inclusiv unul în calitate de invited speaker, 5 rapoarte la secțiunea Ingineria proceselor de fabricație și 3 rapoarte la Secțiunea Micro și nano-tehnologii. Y

Membrul echipei bălțene,  dna Veronica Garbuz, a activat in calitate de președinte al secției Transfer tehnologic.

Lucrările conferinței vor fi publicate in International Journal of Modern Manufacturing Technologies (IJMMT), ISSN 2067-3604 și IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing Ltd., Bristol, United Kingdom.

Pentru mai multe detalii accesați aici.