03.05.2018 15:38 Categorie: Avize


OLIMPIADA UNIVERSITARĂ

„TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ȘI COMUNICAȚIONALE 2018”,

Ediția a IX-a – 17.05.2018 

În data de 17 mai 2018, în sala de calculatoare 545, corpul de studii V, îşi va desfăşura lucrările Olimpiada universitară „TIC 2018”, Ediția a IX-a.

La Olimpiadă pot participa studenții anilor de studii I şi II de la toate specialităţile neinformatice ale tuturor facultăților, care au nota la evaluare finală (sau nota medie a evaluărilor curente), la disciplina „Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale” egală sau mai mare decât 8.00.

Termenul limită de înscriere a participanţilor este 16 mai 2018. Înscrierea are loc în fiecare zi în sala de calculatoare 545 a Catedrei de matematică și informatică.

Deschiderea lucrărilor Olimpiadei va avea loc la 17 mai 2018, ora 14.40, sala 545.

Catedra de matematică și informatică

 

Comitetul organizatoric:

Preşedinte: Plohotniuc Eugen, dr., conf. univ.

Membrii:

Cozniuc Octavian, lect. univ.

Evdochimov Radames, lect. univ.

Țîcău Vitalie, lect. univ.