03.05.2018 14:33 Categorie: Evenimente

 





Un nou succes al studenților bălțeni la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești din Târgoviște, România 

În perioada 26-27 aprilie 2018, a fost înregistrat un nou succes al studenților bălțeni, care s-au întors cu locuri de frunte de la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești “Performanță și competitivitate în societatea cunoașterii”, organizată de Facultatea de Științe Economice, Universitatea “Valahia”din Târgoviște, România.

În debutul conferinţei, au adresat mesaje participanţilor:

-   conf. univ., dr., Mircea Constantin DUICĂ – Decanul Facultății de Științe Economice, ;

-   prof. univ., dr., Ion STEGĂROIU – Directorul Centrului de Cercetări și Studii în Management și Marketing;

-   prof. univ., dr. hab., Pavel TOPALĂ – Președintele Consiliului Științific al USARB – în calitate de invitat special.

Conferința a reunit peste 200 de studenți din România și Republica Moldova. Din partea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului au participat la eveniment:

- Irina PAȘA, gr. BS11M, cu lucrarea „Piețele de brokeraj în asigurări în Republica Moldova”;

- Dionisie GHERMAN, gr. CT31Z, cu lucrarea „Integrarea pe piața muncii a absolvenților Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți”;

- Efim CELAN, gr. IM31Z, cu lucrarea „Particularitățile managementului industrial în întreprinderile din Automotive”;

- Elena SÎRBU, gr. IM31Z, cu lucrarea „Asigurarea pregătirii universitare a inginerilor pentru piața muncii din Automotive”;

- Laura BORȘ, gr. FB11Z, cu lucrarea „Aspectul dinamic al funcției de organizare în managementul firmei”;

- Ana-Maria CELAN, gr. CT11Z, cu lucrarea „Societatea de consum: progres sau degradare?”.

Comunicările studenților au fost ghidate de:

- dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ,

- dr., conf. univ. Carolina TCACI,

- drd., asist. univ. Veronica GARBUZ.

În cadrul celor 8 secțiuni ale Simpozionului Internațional, studenții bălțeni au înregistrat următoarele rezultate:

- Premiul mare din partea dlui prof. univ., dr. Ion STEGĂROIU (ex-decan) – Ana-Maria CELAN, coordonator științific: drd., asist univ. Veronica GARBUZ;

- Locul II– Irina PAȘA, coordonator științific: dr., conf. univ. Carolina TCACI;

- Locul III – Elena SÎRBU, coordonator științific: dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ.

Studenții nominalizați au primit diplome, cărți și premii bănești.

Pe parcursul aflării la Universitatea „Valahia”, echipa de cadre didactice și studenți de la USARB, a participat la câteva lecții publice precum:

-   Sistemul de pensii din România – actualitate și perspective, ținută de Claudia Cătălina Savu (NN „Asigurări de viață” SA);

-   Cercetarea științifică în contextul globalizării, ținută de prof. univ., dr., DHC, Valeriu Ioan-Franc (INCE, România).

După încheierea conferinţei, delegaţia cadrelor didactice de la USARB a avut consultări cu administrația Universităţii „Valahia“ din Târgoviște, Institutului de Cercetare, Decanatelor Faculății de Științe Economice și Facultății de Inginerie, pentru identificarea celor mai bune căi de dezvoltare a cooperării ştiinţifice viitoare între cele două părţi.

Schimbul de experiență în domeniul cunoașterii și cercetării a fost condimentat cu impresii inedite de pe urma vizitării unor obiective turistice și culturale din România.

Menționăm faptul că participarea studenților în cadrul Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice reprezintă o continuitate a demersurilor de colaborare dintre universitatea bălțeană și Universitatea „Valahia” din Tîrgoviște, inițiate în anul 2016.

Foto aici