07.06.2017 13:17 Categorie: Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii


Universitatea de Stat ,, Alecu Russo” din Bălţi a participat la platforma de dialog iniţiată de ADR Nord privind racordarea formării profesionale la necesităţile pieţii muncii.

Agenţia de Dezvotare Regională Nord ( în continuare - ADR Nord) a inițiat o platformă de dialog, la care participă manageri ai instituțiilor de formarea profesională continuă (centre de excelenţe, şcoli profesionale, colegii, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo”  din Bălți) în vederea racordării ofertei educaţionale la necesităţii pieței muncii din regiunea de dezvoltare nord.

        Astfel, în data de 06 iunie 2017, în incinta ADR Nord a avut loc o masă rotundă cu genericul „Oportunități pentru asigurarea pieței forței de muncă regionale cu capital uman calificat”.

Ideea centrală a acestei acţiuni a fost ,,perfecţionarea şi dezvoltarea capitalului uman din regiunii dezvoltare nord, cu luarea în considerare a exigenţelor angajatorului’’. În vederea realizării acestui deziderat,  instituţiile şi organizaţiile din regiune urmează să  adopte modelele care funcționează în mai multe state ale Uniunii Europene, unde se practică învățământul dual iar agenţii economici contribuie la dotarea tehnică a instituțiilor de învățământ, astfel încât tinerii să beneficieze de condițiile adecvate îmbunătăţirii calităţii capitalului uman.

Un rol considerabil în asigurarea premiselor necesare pentru dezvoltarea capitalului uman în regiunea de dezvoltare nord,  urmează să le exercite  Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic  creat în cadrul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

În cadrul întrunirii s-a convenit ca în perioada următoare, reprezentanții ADR Nord și instituţiile de formare profesională continuă,  să se întrunească o dată în lună,  nu înainte însă de a implica în noua platformă de dialog şi investitorii,  managerii de interprinderilor şi a organizaţilor.