07.06.2017 13:29 Categorie: Evenimente


USARB participă la o platformă de dialog inițiată de ADR Nord

Reprezentanți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au participat la o platformă de dialog, inițiată de ADR Nord și la care au fost prezenți manageri ai instituțiilor de învățământ din Bălți, în vederea racordării ofertei de instruire a instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic, cu cererea pieței forței de muncă din Regiunea de Dezvoltare Nord.

În contextul primei întruniri de acest fel, în incinta ADR Nord a avut loc o masă rotundă cu genericul „Oportunități pentru asigurarea pieței forței de muncă regionale cu capital uman calificat”.

Ideea centrală a acţiunii a fost „perfecţionarea şi dezvoltarea capitalului uman din regiunii dezvoltare nord, cu luarea în considerare a exigenţelor angajatorului’’. În vederea realizării acestui deziderat, instituţiile şi organizaţiile din regiune urmează să adopte modelele care funcționează în mai multe state ale UE, unde se practică învățământul dual, iar agenţii economici contribuie la dotarea tehnică a instituțiilor de învățământ, astfel încât tinerii să beneficieze de condițiile adecvate îmbunătăţirii calităţii capitalului uman.

Un rol considerabil în asigurarea premiselor necesare pentru dezvoltarea capitalului uman în Regiunea de Dezvoltare Nord urmează să le exercite Centrul de Inovare şi Transfer Tehnologic creat în cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

În cadrul întrunirii s-a convenit ca în perioada următoare, reprezentanții ADR Nord și instituţiile de formare profesională continuă, să se întrunească o dată în lună, nu înainte însă de a implica în noua platformă de dialog şi investitorii, managerii de interprinderilor şi a organizaţilor.

Platforma de dialog a fost lansată reieșind din prioritățile Strategiei de Dezvoltare Regională Nord pentru anii 2016-2020, unul dintre obiectivele căreia este creșterea economică sustenabilă în regiune prin dezvoltarea performanţelor şi capacităţilor competitive a forţei de muncă.