28.11.2017 18:47 Categorie: Evenimente

Vizită de studiu la Universitatea din Maribor în cadrul proiectului ELEVATE

În perioada 21-26 noiembrie 2017 Universitatea din Maribor, Slovenia, a găzduit vizita de studiu a delegației din Republica Moldova și a două universități din Europa de Vest. Evenimentul face parte din planul de acțiuni al proiectului ELEVATE - Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus plus – Capacity Building in Higher Education. (beneficiar de grant - Academia de Studii Economice din Moldova).

Președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, împreună cu alți rectori, prorectori, manageri ai universităților din țară și reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Moldova au analizat bunele practici ale Universității din Maribor, apte să sporească nivelul de internaționalizare a învățământului superior din Republica Moldova.

Oaspeții au fost salutați de Profesorul Marko Jesenšek, prorector al Universității din Maribor, iar discursul introductiv a fost susținut de doamna Olesea Sirbu, coordonator de grant ELEVATE, prorector pentru relații internaționale, director al Centrului de Studii pentru Integrare Europeană, Academia de Studii Economice din Moldova.

Membrii delegației din Republica Moldova, în parteneriat cu alți membrii ai Consorțiului ELEVATE, au analizat în detalii mai multe subiecte, menite să asigure consolidarea politicilor de internaționalizare a universităților din Moldova și buna desfășurare a proiectului:

 • practici de internaționalizare a Universității din Maribor;
 • internaționalizarea spațiului de învățământ superior din Slovenia;
 • strategia de internaționalizare a învățământului superior din Slovenia 2016-2020;
 • îmbunătățirea procesului de internaționalizare la Universitatea din Maribor;
 • obiective și mecanisme de funcționare a mai multor departamente (statut, personal implicat, responsabilități);
 • diseminarea informațiilor referitor la internaționalizare către diferite grupuri țintă (personal academic, studenți, comunități din afara comunității etc.);
 • strategia de admitere, marketing și recrutare a studenților străini;
 • personalul și mobilitatea studenților la Universitatea din Maribor;
 • mobilitatea internațională a studenților (ieșiri, intrări);
 • organizarea mobilității personalului la UM (ieșiri, intrări);
 • recunoașterea studiilor din afara Sloveniei în scopul continuării lor la Universitatea din Maribor;
 • experiențe de asigurare a calității la Universitatea din Maribor;

Suplimentar, s-a promovat un atelier de lucru dedicat managementului proiectului ELEVATE.

Delegația RM a avut o întrevedere cu Igor Ticar, prof. univ., Rector al Universității din Maribor, în cadrul căreia s-au prezentat etapele de dezvoltare a Strategiei de internaționalizare a învățământului superior și de cercetare a Universității din Maribor.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Gheorghe Neagu,  prorector pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continua, conf. univ., dr., Nelli Amarfii-Railean, prorector pentru relații internaționale, conf. univ., dr., Valentina Priţcan, conf. univ., dr., coordonator instituțional ELEVATE. Pentru mai multe detalii despre proiectul ELEVATE accesați link-ul  http://elevate-project.md/

Pozele pot fi vizualizate aici